ISTP KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ISTP’ ler

Yaşam Sloganı: Eylemler Sözlerden Daha Önemlidir!

ISTP’ ler hayata olumlu ve iyimser bir bakış açısı ile bakarlar. Bireysel ve bağımsızdırlar, kişisel inançlarına sadık kalırlar, dış ilke ve normları şüpheyle karşılarlar. Gelecek üzerinde düşünmeyi, soyut kavramlar üzerinden çözümler bulmayı zor bulurlar. Onlar kollarını sıvayıp, somut problemler üzerinde çalışmayı tercih ederler. Yeni yerlere ve durumlara kolay adapte olur, yeni zorlukların ve risklerin tadını çıkarırlar. Tehdit ve tehlike karşısında iyi bir duruş sergileyebilirler. Suskunlukları ve görüşlerini ifade etme konusundaki aşırı tutuculukları, diğer insanların kendilerini çoğu zaman anlaşılmaz bulmasına sebep olur.


ISTP’ lerin Dört Temel Eğilimi

Yaşam enerjilerini iç dünyalarından alırlar

Duyuları ile bilgi toplarlar

Düşünceleri ile karar verirler

Anlık kararlar ile spontan yaşamayı tercih ederler


Güçlü Yönleri

İyimserler

Enerjikler

Yaratıcılar

Pratiktirler

Rahatlar

Esnekler

Doğallar

Rasyoneller

Krizlerden etkilenmezler

Enerjilerini nerede kullanacaklarını bilirler


Zayıf Yönleri

İnatçılar

Duyarsızlar

Çabuk sıkılırlar

Taahhüt altına alınmaktan nefret ederler

İçine kapanıklar

Risk almayı severler


Genel Karakter Özellikleri

ISTP’ ler bugünü yaşarlar. Hayata olumlu yaklaşımları ve anın tadını çıkarma kabiliyetleriyle, gelecek için nadiren endişelenirler. Burada ve şu anda yaşarlar. Genel olarak uzun vadeli planlardan, görev ve yükümlülüklerden hoşlanmazlar. Hazırlık aşamasına çok zaman ayırmazlar. Estetik anlayışları vardır, ancak gösterişe düşkünlükleri yoktur, yaşam tarzları basittir.

Yaşamın tadını çıkarmayı, iş ve zevki birleştirmeyi bilen ISTP’ ler, hobilerine vakit ayırmak, rahatlamak ve gevşemek için zaman bulmakta zorluk çekmezler. Boş zaman etkinlikleri genellikle el becerilerini içerir ve ayrıca fiziksel aktivitelerden zevk alırlar. Benzer ilgi alanlarını ve görüşlerini paylaşan insanlarla buluşmaktan mutluluk duyarlar. Böylece bilgilerini derinleştirmeyi ve aynı anda yeni bilgiler edinmeyi sağlarlar. Strese karşı bağışıklıkları olmasına rağmen, uzun süreli gerginlik dönemleri onları karamsar ve hayata küsmüş hale getirebilir. Stres karşısında kendi dünyalarına çekilmeyi tercih edebilir ve sert tepkiler verebilirler.


Algılama ve Düşüneme Biçimleri 

ISTP’ ler başkalarının farkına varmayacağı detayları görebilirler. Ancak olaylara daha geniş bir perspektiften bakmak gerektiğinde, kararlarının uzun vadeli etkilerini görmekte zorlanırlar. Kural olarak, soyut teorilere ve kavramlara şüphecilikle yaklaşırlar. Teknik konularda doğal bir yeteneğe sahiptirler, el becerisi gerektiren konularda pratiktirler. Bir şeyleri hayata geçirmek onlara çekici gelir. Ayrıca, diğer on beş kişilik tipinden herhangi birine göre risk alma konusunda daha fazla eğilimlidirler. Teorik ve monoton görevleri aşırı derecede yorucu bulurlar. Bir konuyu deneyerek öğrenmeyi sevdikleri için, genellikle okul zamanındaki dersler hakkında acı verici anılara sahiptirler. Bir problemi çözerken, ihtiyaç duyacakları makine ve teçhizatı doğru şekilde seçer ve çok fazla uğraşmadan çalışır hale getirebilirler. Manuel görevlerde çok başarılılar, ilk defa bir şey yaparken bile uzman oldukları izlenimini verebilirler.

ISTP’ ler, doğaları gereği esnektirler. Mahremiyetlerini şiddetle korurlar. Başka hiç kimsenin kendileri için hayatlarını düzenlemekte başarılı olamayacağından emidirler. Yine de yeni koşullara kolayca adapte olabilirler. Onlara ne yapmaları ya da nasıl yaşamaları gerektiğinin söylenmesinden nefret ederler.  Bu durumda onlardan beklenin aksini yapmak için tüm ilke ve prensiplerine aykırı davranacak noktaya kadar gidebilirler. Eleştiriyi kabul edebilirler ve başkalarını da eleştirmekten çekinmezler. En uç noktalarda talep ettikleri bağımsızlık duygusu, başkalarının onlar için karar vermelerini kati olarak reddetmelerine neden olur. Kontrol edilmekten kesinlikle hoşlanmazlar.  Özgürlük ve bağımsızlık onlar için oksijen kadar gereklidir, kimsenin bölgelerini işgal etmesine izin vermezler. Bazen, mahremiyetleri konusunda takıntılı olabilirler. Genel olarak, yükseklerden empoze edilen normlar ve gerçekler söz konusu olduğunda şüphe ile yaklaşırlar ve kendi ilkelerine uygun olarak yaşamayı tercih ederler. Başkalarının görüş ve değerlendirmelerinden korkmadan, kendilerinin doğru olduğuna inandıklarını yaparlar. Kural olarak, herkesin eşit olduğuna ve herkese aynı şekilde davranılması gerektiğine inanırlar. Unvanlar ve konum onlar üzerlerinde çok az etki bıraksa da bir tür özel deneyimi olan veya dikkat çekici pratik becerileri olan kişilere saygı duyarlar. Aynı şekilde başkalarının saygı ve beğenileri de onlara büyük memnuniyet verir, bu yüzden kendi alanlarında uzman oldukları hissine sahip olmayı severler.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

İnsanlar ISTP’ leri, kendine güvenen, soğuk ve oldukça kafa karıştırıcı insanlar olarak görürler. Buna rağmen, el becerisi veya teknik bilgi gerektiren konularda, uzmanlar olarak karşılanırlar. Her zaman ihtiyaç duyulacak becerikli ve pratik insanlar olma ününe sahiptirler. Coşku ile başlarlar ve genellikle fikirlerini değiştirirler. Bu özellikleri insanları şaşırtır.  Kısa vadeli bakış açıları ve şimdinin ötesine geçen sorunlara ilgi duymamaları, gizemleri, suskunlukları, düşüncelerini ve fikirlerini paylaşma konusundaki isteksizlikleri diğer insanları rahatsız edebilir. ISTP’ ler kendilerine talimat vermeye ya da üzerlerine baskı yapmaya çalışan kişilerle anlaşamazlar. Planları aylarca geniş kapsamlı olarak tartışabilen ve bunları gerçeğe dönüştürmek için tek bir pratik adım atmadan geçirebilen insanlar, onlar için anlaşılmazdır. Başkaları ile aynı duruma bakıp, aynı bilgilere sahip oldukları halde, farklı sonuçlara ulaşmış olmak onlar için anlaşılması zor bir durumdur. 


Sosyal İlişkiler ve İletişim

ISTP’ ler, doğaları gereği oldukça çekingendirler ve bu da onları ulaşılmaz hale getirir. Ancak, bunun arkasındaki neden, dışarıdan göründüğü gibi insanları sevmemeleri değildir.  Aksine, hoşgörülü, samimi, sağlıklı ve dostane ilişkiler kurma becerisine sahiplerdir. Öte yandan, konuşmaların ve toplantıların bir sorunu çözmek için iş birliği yapmak amacınsa hizmet etmeleri gerektiği varsayımına sahiptirler. Sadece insanlarla zaman geçirmenin, kendi içinde bir amaç olduğunu düşünmezler. Sosyal toplantılar ve kutlamalar için de aynı şekilde düşündüklerinden, bu tarz etkinliklerde de kendilerini rahat hissetmezler. Genel olarak, yabancılarla yapılan toplantılar ya da tamamen farklı ilgi alanlarına sahip oldukları insanlarla yaptıkları etkinlikler onlar için aşırı derecede yorucudur. ISTP’ ler genellikle duygularını ve düşüncelerini ifade edemedikleri için sorun yaşarlar. Genel olarak, eylemlerin sözcüklerden daha önemli olduğunu düşünürler. Bu yüzden duygularını ve düşüncelerini somut bir şeyler yaparak iletmeyi tercih ederler. Kendilerine yakın kişilerin yardıma ihtiyacı olduğunda ISTP’ ler her zaman güvenilir insanlardır.

ISTP’ lerin suskunluğu, insanların kendilerini gizemli ve yaklaşılmaz olarak algılamalarına neden olur.  Nadiren başkalarına danışırlar. Kararlarını bağımsız olarak verirler. Bu davranışları bazen en yakınlarını veya meslektaşları için şaşırtıcı olabilir. On altı kişilik tipinin en az iletişimsel olanıdır. Nadiren söyleyecek çok şeyleri vardır ve konuşurlarsa olabilecek en az sözcükle iletişim kurmayı tercih edeceklerdir. Bununla birlikte konuşma veya tartışma konusundaki katkıları son derece uygun ve kesinlikle konuyla ilgili olacaktır. 


Arkadaşlık İlişkileri

ISTP’ ler, başkalarıyla ilişkilerinde sadelik ve bağımsızlığa değer verirler. Bilinçli olarak daha derin bir duygusal bağ gerektiren, çok fazla enerji ve zaman harcamaları gereken temaslardan kaçınırlar. Diğer insanların mahremiyetine ve bağımsızlıklarına saygı duyarlar, ancak kendi özgürlükleri onlar için daha önemlidir. Kendi bağımsızlıklarını korumak için mücadele ederler. Yalnızlık, huzur ve özel alan arayışları sık sık başkaları tarafından bir mesafe göstergesi veya başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgilenme eksikliği olarak yorumlanır. Bununla birlikte sürekli olarak soru sormaları ile tanınırlar. Hoşgörülü ve esnektirler. Her türlü durumda yollarını bulma kabiliyetleri, her zaman ayakta kalan insanlar olarak algılanmalarına sebep olur. Yaşamdan zevk alma kabiliyetleri, macera ve heyecan severlikleri diğer insanları etkiler.  İnsanları gerçek ilgiyle dinleyebilmelerine rağmen, kendileri çok az konuşurlar ve kendi görüşlerini nadiren dile getirirler. Başkalarına açılmaya aşırı isteksizdirler. Görüşleri sorulduğunda, verdikleri cevaplar kaçamak ya da esrarengiz olabilir. Dışarıya yalnız olma izlenimi veriyor olsalar da aslında başka insanlara ihtiyaç duyarlar. İnsanlardan uzak olduklarında kendilerini dışlanmış ve gereksiz hissederler. Benzer ilgi alanlarını ve görüşlerini paylaşan insanlarla daha yakın ilişkiler kurarlar. 

En iyi ISTJ’ ler, ESTP’ ler, INTP’ ler ve ISTP’ ler ile anlaşırlar. En az anlaşabildikleri kişilik tipleri ise, ENFJ’ ler, ENFP’ ler ve INFJ’ lerdir.

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OL


Duygusal İlişkiler

ISTP’ ler ortaklarına ihtiyaç duydukları özgürlüğü büyük ölçüde sağlayabilirler. Çünkü kendileri sınırlama girişimini katlanılmaz bulurlar. Alışılmadık bir şekilde şu ana odaklanarak ve gelecekle ilgili düşünmeye çok az zaman harcayarak, ilişkiye spontanlık ve çoşku getirirler. ISTP’ lerin ilişkileri ömür boyu süremeyebilir. Bu onların bakış açılarının uzun vadeli olmamasında kaynaklanmaktadır. Onlar için her gün yeni bir sayfadır. Ölüme kadar beraber olmak nosyonu onlar için endişe verici olabilir. Suskun insanlardır, duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanırlar. Diğer taraftan, eşlerinin duyguları ve ihtiyaçlarını anlamakta güçlük çektiklerinden, eşleri bu durumu ilgi eksikliği olarak algılayabilir. Onları çok sevebilirler, ama duyguları, hisleri ve yaşadıkları konusunda neredeyse hiçbir farkındalıkları yoktur. Aynı şekilde, eşlerine iltifat etmek ve şefkat göstermek konusunda da başarısızdırlar. Kendilerinin böyle bir duygusal gereksinimleri olmadığı göz önüne alındığında, başkalarının bu tür ihtiyaçları da onlar için anlaşılmaz olabilir. İlişkilerinde bir kriz belirmeye başladığında, ISTP’ ler normalde sorunu çözmek ve ilişkiyi kurtarmak için çaba göstereceklerdir. Ancak, çabalarından hiçbir sonuç çıkmadığı takdirde, durumun kontrolünün ötesinde olduğu ya da eşlerinin taleplerinin aşırı olduğu sonucuna vararak ilişkiyi sona erdirebilirler. Genel olarak, toksik ve yıkıcı ilişkilere son verme konusunda büyük bir problemleri yoktur. 

Bir ISTP’ nin yaşam ortağı için doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile, ISTJ’ ler, ESTP’ ler ve ESTJ’ lerdir.


Çocuklarla İlişkiler

ISTP’ ler, çocuklarına özgürlük alanı tanıyan ve çocuklarının aşırı gözetim olmadan gelişmesine izin veren esnek ve hoşgörülü ebeveynlerdir. Gerekli durumlarda, disiplin uygulama ve ceza verme konusunda başarısız olmazlar. Çocuklarına, kendi değerleri ile aşılama, dünyayı kendilerine açıklama ya da nasıl yaşayacaklarını söyleme zorunluluğu hissetmezler. Bu bazen çocuklarının dünyayı yöneten kurallar hakkında çok az bilgisi olduğu anlamına gelen bir davranış olabilir. ISTP’ ler, çocuklarıyla duygusal olarak iletişim kurma konusunda zorlanırlar. Onlarla konuşmak ve eğlenceli oyunlar oynamak için zaman ayırmak da onlar için zordur. Bu çocukları için hayatlarında fiziksel bir yokluktan ziyade duygusal bir eksiklik duygusu yaratır. ISTP ebeveynlerle çocukları arasında iletişimsel bir uzaklık vardır. Eğer diğer ebeveyn de çocuklarının bu konuda ki ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yetersizse çocukları için ciddi sorun olabilir. Öte yandan, çocuklarına çeşitli aktiviteler sunma konusunda mükemmeldirler; her türlü keşif ve seyahati organize etmekten ve para harcamaktan çekinmezler.  ISTP’ ler için çocuklarının hafızalarında kalacak en kalıcı anılar da bunlar olacaktır. 


İş Hayatındaki Tutum

Sert yapılı bürokratik kurumlar ve kesin olarak tanımlanmış prosedürler, ISTP’ ler için işkenceden farksızdır. Yaptıkları işin planlanması, raporlanması ve muhasebeleştirilmesi gibi işler başka gezenin faaliyetleri kadar yabancıdır. Rutini bir işkence biçimi olarak görür ve çeşitliliği tercih ederler.  Etkileyici çoklu görev becerilerine sahiptirler. Bir şeyleri başlatmak onlar için başından sonuna götürmekten daha kolaydır. Çalışanlarına kısıtlama getirmekten ziyade, onlara görevlerini yerine getirme özgürlüğü veren şirketlerde daha mutlu olurlar. Somut ve pratik sorunları çözerken daha mutlulardır. Risk almaktan ve denemekten korkmazlar. Tam olarak aşina oldukları alanlarda çalışmayı tercih ederler. Zaman geçtikçe, kendilerini ilgilendiren alanlarda uzmanlar olurlar.

ISTP’ ler, diğer insanlarla yakın işbirliği içinde bulunabilme yeteneğine sahiptirler. Ancak bu ekip üyeleri ile duygusal bağ kuracakları anlamına gelmez. Kural olarak, ekibe nesnellik ve gerçekçi değerlendirmeler getirirler. Gerçekleri soğukkanlı bir şekilde ve duygusal davranmadan analiz ederek ortaya koyabilirler.

ISTP’ ler muhteşem gözlemcilerdir ve yeni bilgiler aramak için durmadan çevrelerini izlerler. Değişimi hızlıca tespit ederek, elde ettikleri yeni verilerin, işleri üzerindeki potansiyel etkilerini ya da karşılaştıkları somut sorunları çözmek için kullanma olasılıklarını göz önüne alarak değerlendirirler. Bununla birlikte, deneyimleriyle tutarlı olmayan bilgileri kabul etmekte zorlanırlar. Hatta bu durum bazen, olaylara karşı bakış açılarının daralmasına, alternatif çözümleri gözden kaçırmalarına, değişen dünyaya ilişkin vizyonlarını olumsuz etkilenmesine sebep olacaktır. 


İş ve Kariyer Yolları

ISTP’ ler için heyecan başarının anahtarıdır. Sevdikleri bir işle meşgul olduklarında dağları hareket ettirebilirler. Eylem insanları olarak, hayata geçirmeyi severler. Değişim onlar için zor değildir. Uzun konsantrasyon veya planlama gerektiren ve geleceğe odaklanmalarını gerektiren işlerden çabuk yorulurlar. Bir uygulayıcı için ideal bir girişim en kısa zaman diliminde gerçekleşendir.

ISTP’ ler bir problem çözerken, durum için hızlı bir şekilde değerlendirme yapabilir, o anda kendileri için mevcut olan tüm önlemleri ve araçları göz önünde bulundurabilir ve hızlı bir karar verebilirler. Kriz durumlarında, doğaçlama ve hızlı karar alma gerekliliğinin olduğu zamanlarla iyi baş ederler. Aynı şekilde, denenmiş ve test edilmiş prosedürler veya belirlenmiş kurallar başarısız olduğunda, diğer insanlar ne yapacaklarını şaşırırken, ISTP’ ler kendi iç pusulalarını takip ederek, gerekli kararları gerekli zamanlarla verebilir ve sakin bir duruş sergileyebilirler. Yüksek riskli durumlarda ya da yaklaşan bir tehlike hissettiklerinde etraflarındaki duygusal tepkilere aldırmadan rasyonel ve nesnel davranabilirler. 


Ast Üst İlişkileri

Genel olarak, ISTP’ lerin öz motivasyonları oldukça yüksektir. Yakın denetime ihtiyaç duymazlar. Çalışanlarına hareket özgürlüğü sağlayan yöneticileri takdir ederler. Yönetimsel bir pozisyona sahip olduklarında, kuruluşlarının sorunlarını tespit etmek ve zayıf noktaları belirlemek için hızlıdırlar. Gerçekçidirler, yanılsamaya maruz kalmazlar ve çevrelerindeki dünyaya dair algıları neredeyse hiçbir zaman pembe renkli değildir. Başkalarını ve kendilerini her şeyin daha iyi olabileceğine ikna etmeye çalışmak onlara yabancıdır. Başarısız çalışanların işten çıkarılması konusunda hiçbir vicdan rahatsızlığı duymazlar. Görüşlerini almak için başkalarına danışma konusundaki isteksizlikleri ile kararlarını bağımsız olarak almayı tercih ederler. Kollektif ve demokratik yönetim tarzları onlara uygun değildir. Kararları için açıklama yapma gereği duymazlar. Bu yaklaşım, işlerini yeterince delege edememelerine ve sonuç olarak aşırı iş yüklenmelerine neden olur. Risk almaktan, cesur kararlar almaktan ve yüksek bahislerle oynamaktan korkmadıkları zaman, her şeyi tek seferde tehlikeye atabilirler. Zor kararlardan korkmazlar ve kapsamlı verilere ihtiyaç duymadan hareket edebilirler. Duyguları yaptıklarını etkilemez. Bu nedenle çoğu zaman insanlar üzerindeki etkileri hesaba katmadan karar almakla eleştirilirler. Birincil amaçları personelin duygularından ziyade organizasyonun çıkarlarıdır.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ESTJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Terörle Mücadele

Silahlı Kuvvetler

Teknik ve mekanik 

Bilgisayar Programcısı

Bilgisayar Sistemleri Analisti

İnşaat Sektörü

Kriz Yönetimi

Dedektif

Sürücü

İktisatçı

Elektrik elektronik

Girişimci

Çiftçi

İtfaiyeci

BT Uzmanı

Avukat

Cankurtaran

Çilingir

Eczacı

Müzisyen

Polis Memuru

Güvenlik ve Koruma

Sporcu


Güçlü Yönler

ISTP’ ler spontan, esnek ve hoşgörülüdürler. Mükemmel dinleyiciler ve gözlemciler olarak, kendilerine özgü bir iç veri tabanı oluşturmak için edindikleri bilgileri kullanırlar. Daha sonra somut problemleri çözmek için bu veri tabanını kullanır ve başkalarının dikkatinden kaçan ayrıntıları görürler. Pratiktirler ve el becerileri gelişmiştir. Kendilerine güvenirler. Coşkulu ve iyimserdirler. Hayata yaklaşımları olumludur.  Andan zevk alabilirler. Değişim onlar için korkutucu değildir ve derhal işe koyulup yapmaya hazırdırlar. Onlara yakın olanlar pratik yardımlarına ihtiyaç duyduğunda, zaman ve enerjilerini esirgemezler. ISTP’ ler dış baskıya dayanamazlar ve ilkelerine sadık kalırlar. Eleştirileri karşılayabilirler. Kendileri ifade etmekte veya başkalarının dikkatini eksikliklere çekmekte zorlanmazlar. Kısmi verilere dayanarak karar verebilme ve yüksek riskli koşullar altında hareket edebilme becerisine sahiptirler. Tehlike, kriz ve hızla değişen koşullarla son derece iyi başa çıkmaktadırlar. Diğer insanlar duygusal sorunla ile boğuşurken bile, ISTP’ ler objektif ve rasyonel kararlar vererek, sakin duruş sergileyebilirler. Cesur hareketlerden ve riskten korkmazlar. Aynı zamanda toksik ve yıkıcı ilişkileri sona erdirmekte zorlanmazlar.


Zayıf Yönler

Duygularını ifade edememek, ISTP’ lerin, başkalarının duygusal ihtiyaçlarına karşı duyarsız olmaları ile birlikte en zayıf özelliğidir. Bu fakında olmadan insanları incitebilecekleri ve incinebilecekleri anlamına gelir. Suskunlukları iletişim sorunlarına neden olabilir. Her türlü denetim veya gözetimden nefret etmeleri, özel alanları konusunda takıntılı olmalarına sebep olabilir. Uzun vadeli görevlerle ve stratejik planlama ile baş etmek, ISTP’ ler için zordur. Geniş bir bakış açısı, kararlarının uzun vadeli etkileri üzerinde düşünmek, farklı gerçekler arasında bağlantılar kurmak, karmaşık, soyut teorileri anlamaya çalışmak onlar için zordur. Çabuk sıkılırlar. Uzun süren işlerde zorlanırlar ve dikkatleri kolay dağılır. Bu nedenle, onlar için bir işe başlamak, işi başından sonuna kadar götürmekten daha kolaydır. Kendi deneyimleriyle çelişen her şeyi reddetme eğilimindedirler. Kendilerini, kendi ilgi ve görüşlerini paylaşan insanlarla çevreler. Kendilerini ilgilendiren alanlarda yeni bilgi ve deneyime açık olmalarına rağmen, nadiren aşina oldukları konuların ötesine geçerler.

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT