INFJ KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta INFJ’ ler

Yaşam Sloganı: dünya daha iyi bir yer olabilir! 

INFJ’ ler yaratıcı ve hassastır. Bakışları geleceğe odaklıdır, fırsatları ve başkalarının göremediği potansiyelleri görebilirler. İdealist ve vizyonerler. İnsanlara yardım etmeyi severler, vicdanlı, sorumlu ve aynı zamanda da nazik, özenli ve arkadaş canlısıdırlar. Dünyayı düzenleyen mekanizmaları anlamak ve sorunları geniş bir perspektiften görmek için çaba harcarlar. Müthiş dinleyici ve gözlemcilerdir. INFJ’ ler, olağanüstü empatileri, sezgileri ve güvenilirlikleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını ve düşüncelerini okuyabilirler. Eleştiriyi ve çatışmayı taşımayı zor bulurlar ve anlayamazlar. 


INFJ’ lerin Dört Temel Eğilimi 

Yaşam enerjilerini iç dünyadan alırlar

Sezgileri ile dünyayı anlarlar

Hisleri ile karar verirler

Düzenli ve planlı yaşamayı severler


Güçlü Yönleri 

Yaratıcılar

Sezgileri çok kuvvetlidir

İlham verme kabiliyetleri var

İkna etme kabiliyetleri var

Kararlılar

Azimliler

Tutkulular

Özverililer


Zayıf Yönleri 

Çok Hassaslar

Mahremiyetine aşırı derecede önem verirler

Mükemmeliyetçiler

Daima bir neden olmasını bekliyorlar

Kolayca gemileri yakabilirler


INFJ’ ler için 3 öneri

Aşırı idealizm seni gerçek dünyadan uzaklaştırıyor, detay nitelikteki sorunlara odaklanırken görünürdeki sorunu gözden kaçırabilirsin.

Diğer insanların fikirlerini dinlemeden reddetmek hem algını sınırlandırdığın için kendine hem de iletişimine zarar verebilir.

Affetmek konusunda biraz çaba sarf etmelisin, uzun süreli kırgınlıklarınla kendine de zarar veriyorsun.


Genel Karakter Özellikleri

INFJ’ ler, on altı kişilik tipinin en nadir görülenidir. Diğer insanların ve aslında dünyanın kaderi üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptirler. Birbirlerinden çok uzak olan şeyleri algılarlar, farklı olaylar arasındaki bağlantıları görür ve tekrarlanan davranış kalıplarını tanımlarlar. Sorunları çözmek için çalışırken, durumu çeşitli açılardan ve farklı bakış açılarından analiz ederler. Kural olarak, olayların olası gelişimini öngörebilecek ve belirli bir koşuldaki olası fırsat ve tehlikeleri belirleyebilecek kapasitedeler. Ayrıca, yalnızca sezgi veya inançla anlaşılabilecek olan başka bir dünyanın var olduğunun farkındalar. Yaşamın manevi boyutu, onlar için sıklıkla duyularla algılanan maddeden daha önemlidir.

INFJ’ ler idealistlerdir ve genellikle aşırı ahlaki standartları ve etik davranışlarıyla tanınırlar. Hayatlarının potansiyelinden en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını düşünürler. Hem kendilerini geliştirmek hem de başkalarının dünyadaki yerlerini bulmalarına yardımcı olmak konusunda güçlü bir istekleri vardır. Başkalarına yardım etmenin her insanın doğal görevi olduğuna inanırlar. Daha az güçlü ve daha savunmasız olana destek olmak gerektiği düşünürler. Dünyayı anlamak, sorunları çözmek, insanların gelişmesine yardım etmek ve başkalarını anlamak konusunda daha istekli olmak için herkes daha çok çaba gösterirse dünyanın daha güzel bir yer olacağına inanırlar. 

Kendilerini bir şeye adamalarının altında yatan amaç, kariyer veya gelecekteki pozisyonları değil, gerçekten çözülmesi gereken bir mesele olduğuna olan inançlarıdır.  INFJ’ ler vizyoner düşünebilirler ancak aynı zamanda eylemcidirler. Sadece kavramlarla yetinmez, fikirlerini hayata geçirmek için çaba gösterirler. Yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına koşmak için daima hazırdırlar.  Neyin önemli, neyin yapılması gerektiği konusunda son derece güçlü bir inançları vardır ve yaşamları bu inanç ile yönlendirilir. Vizyonlarını gerçekleştirmek için önlerindeki engelleri umursamazlar. INFJ’ ler sıklıkla teoriler veya bir dizi kavram üzerinde düşünürler. Sembol ve metaforlara karşı güçlü bir çekimleri vardır.  Aynı zamanda, yaygın olarak kabul edilen davranış biçimleri ve gelenekleri anlamsız bulurlar. İnsanları yöneten farklı bir gücün olduğuna inanırlar.

Algılama ve Düşünme Biçimi

INFJ’ ler dünyayı daha iyi anlamak için açlık duyarlar. Yaşamın anlamı üzerine düşünürler, felsefi ve / veya dini nitelikteki sorunlara ilgi duyarlar. İyi gözlemciler, edindikleri tüm yeni bilgi ve veriler ile iç dünyalarındaki resimler arasında ilişki kurmaya çalışırlar. Bunun imkansız olduğuna inanırlarsa, iç dünyalarındaki resmin yeniden düzenlenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekebileceğini kabul ederler. Dışarıdan bakınca fark edilmeyen bu iç süreç, onların yaşamları boyunca yaptıkları bir şeydir. Akılları sürekli en üst performansta çalışır ve yeni verilerin analizi ile titizlikle uğraşır. İnsanların gittikçe artan miktarda bilgi bombardımanına tutulduğu günümüz dünyası, INFJ’ ler için oldukça büyük zorluk yaratır. Zaten özümsemiş olduklarına benzeyen şeyleri görmezden gelerek, dış dünyadan gelen yoğun veri yükü ile baş etmeye çalışırlar.

INFJ’ ler sıklıkla yaşamlarının amacını ve bu hayat içinde ne yapmak istediklerini düşünürler. Elde ettikleri sonuçlarla önceliklerini yeniden değerlendirebilir ve yeniden formüle edebilirler. Sık sık içsel bir endişe duygusuyla boğuşurlar: çok fazla düşündükleri için, sonuç üretmek konusunda başarısız olabilirler. Çoğu zaman yeteneklerinin ve potansiyellerinin gereğini yerine getirmedikleri düşünür ve başkaları için daha fazla şey yapamadıkları için huzursuz olurlar. Gelecekteki fırsatları ve tehlikeleri öngörebilme yetenekleriyle, bugün, onlara hedef olarak değil, sıçrama tahtası olarak hizmet eder. Sürekli olarak gelecek üzerinde düşündükleri için gözleri geleceğe sıkı bir şekilde sabitlenmiştir ve önceki başarıları hakkında gerçek bir fikre sahip değillerdir. Ne kadar başarılı olduklarının farkında olamazlar. INFJ’ ler için, daima karşılanması gereken yeni ihtiyaçlar ve çözülmesi gereken yeni görevler vardır.

Karar verirken, yalnızca çeşitli olası çözümleri tartmak için zamana değil, huzura, sessizliğe ve inzivaya çekilmeye ihtiyaçları vardır. Onların fikirlerinde genellikle sıra dışı bir şeyler vardır. Çatışmayı sevmezler, ancak olumlu sonuçların olacağını kabul ederlerse, çatışmayı göze alabilirler. Düzeni severler, kaotik bir ortamda bulunmamak için mücadele ederler. Bir şeyler yapmaya başlamadan önce, gerekli bilgiyi toplamaya ve en iyi yolu bulmaya çok fazla enerji ve zaman ayırırlar. Kural olarak, sezgilerine güvenirler ve onların yorumlarına rehberlik etmelerine izin verirler. Bazen başkalarının görüşlerini ihmal etmelerine veya ayak diremelerine yol açacak kadar sabit fikirli olabilirler. 


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

Diğer insanlar, INFJ’ leri son derece sıcak, arkadaş canlısı ve sevimli insanlar olarak görürken, sorunlara karşı bilgece ve yaratıcı yaklaşımları nedeniyle de onlara büyük saygı gösterirler. Diğer taraftan, oldukça sezgiseldirler ve kişilikleri karmaşıktır; bu da onların diğer insanlar tarafından anlaşılmalarını zorlaştırır. Dışarıya karşı şaşırtıcı ve gizemli bir insan izlenimi verebilirler. Kendi dünyalarını oluştururlar ve bu dünyayı başkalarından korurlar. Onların dünyalarının içine girmesine izin verebilecekleri insanlar, sadece en yakınlarıdır, hatta en yakınları için bile seçici davranabilirler. Dahası, kişiliklerinin kendilerini bile şaşırtan yönleri vardır. Kendilerini şarj etmek için yalnızlık ve sakinliğe ihtiyaç duyarlar. Ancak bu insanları kendilerinden uzak tuttukları anlamına gelmez. Aksine onlara sıcaklık göstermeye ve ilgi duymaya devam ederler. Kendilerine en yakın olan insanları daha büyük bir özen ile çevrelerler ve kimsenin onlara zarar vermemesini sağlamak için her zaman her türlü çabayı gösterirler.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

INFJ’ lerin derin ve karmaşık kişilikleri vardır. Buna rağmen, arkadaş canlısıdırlar ve diğerlerine karşı aşırı sıcaklık gösterirler. Göstermelik tavır ve davranışlardan hoşlanmadıkları gibi yüzeysel ilişkilerden de zevk almazlar. Rol yapan ya da kendilerinden başka biri olmaya çalışan insanlarla arkadaşlık kuramazlar. Ön plana çıkmak ya da tanınmak gibi bir talepleri olmadığı için liderlik onlar için uygun olmasa da gerektiğinde liderlik yapabilecek beceriye sahipler. Bununla birlikte, diğer insanlar üzerinde olağanüstü bir etki yapma yeteneğine de sahipler. İnsanlara, dünyaya ve kendilerine yeni yollarla bakmaya başlamaları için ışık tutarlar. Bu özellikleri ile insanlar onlarla birlikte olmayı, ilham kaynağı ve motive edici bir güç olarak görür. Diğer insanların problemlerine olan ilgileri, dinleme yetenekleri ve dikkat çekici sezgileriyle başarılı danışmanlar ve terapistler olabilirler. Diğerleriyle olan ilişkileri son derece samimi ve kişiseldir. Görünüşleri ile başkalarını yanıltmaya çalışmazlar. İnsanlar bunu fark etmese bile başkalarının gerçek duygu ve düşüncelerini okuyabilme yeteneğine sahipler.

Genelde, INFJ’ ler konuşma yazma dilinin gelmiş geçmiş en iyi ustalarıdır. Düşüncelerini açıkça ifade edebilirler ve başkalarıyla mükemmel iletişim kurabilirler. Topluluk önünde konuşmak konusunda isteksizler. Ancak bunu yapmaları gerektiğinde de son derece başarılı olurlar. Diğer insanların söylediklerinin kodunu çözmekle kalmayıp, aynı zamanda onların jestlerini ve duygularını da okuyan muhteşem dinleyiciler ve gözlemcilerdir. Kelimelerin muazzam gücünün bilincinde olarak, genellikle kullandıkları dili sağlam bir denetim altında tutarlar. Susmanın daha iyi olduğuna inandıklarında sessiz kalabilirler.  INFJ’ ler övgülerini esirgemezler ve kendileri de başkalarının iltifatlarından hoşlanırlar. Öte yandan, eleştiriyi genellikle kişisel bir saldırı olarak değerlendirerek, başa çıkması zor bulurlar. Aşırı bürokrasi ve formalite onları çok rahatsız eder. Bununla birlikte, konuşmalar sırasında fiziksel temasta bulunmaktan da hoşlanmazlar.


Arkadaşlık İlişkileri

INFJ’ ler doğal, derin ilişkiler ararlar. Samimiyete değer verirler. Sözleri konusundaki bağlılıkları kabiliyetlerini aşan konular için bile kesin ve sınırsızdır. Duygularını kontrol etme kabiliyetleri ve yalnız kalma ihtiyaçları bazen insanlardan uzak durdukları algısı oluşturabilir.  Aslında, insanları çok severler ve insan ilişkileri onlar için son derece önemlidir. Sadık dostlardır, gerçek dostlukların hayatı daha iyi hale getirdiğine inanırlar. Kendilerini geliştirmek için muazzam bir çaba ve enerji harcarlar. Popülerlik peşinde olmamalarına rağmen genellikle insanların beğenisini kazanırlar. İnsanlar, onları yalnızca samimi tutumları, dürüstlükleri ve görevlerinde yaratıcı yaklaşımları için değil aynı zamanda başkalarının kendi potansiyellerini belirlemelerine ve yararlanmalarına yardımcı oldukları için de takdir ederler. Onları anlayan, oldukları gibi kabul eden ve saygı duyan insanlar arasında mutlu olurlar. 

16 kişilik tipinin hepsinin en iyi temsilcileri ile de iyi anlaşabilirler.  Ancak, en iyi, INFP’ ler, ENFJ’ ler, ISFJ’ ler ve kendi kişilik tipindeki insanlarla anlaşırlar. En az anlaştıkları kişilik tipleri ise, INFJ’ ler, ISTP’ ler ve ESTJ’ lerdir.

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OL


Duygusal İlişkiler

INFJ’ ler son derece sadık ve sevecen hayat arkadaşlarıdır. Derin duyguları vardır ve eşleriyle ilişkilerini sık sık mistik ve manevi bir şey olarak görürler. En derin duygularını, deneyimlerini, hayallerini ve vizyonlarını paylaşmalarını sağlayacak olan tam bir kalp ve zihin birliğini arzularlar. Sevgileri gösterebilirler ve onlar da jestlerden ve şefkat ifadelerinden keyif alırlar. Hayat arkadaşlarına bağlı olsalar da ideal ilişki beklentilerini dışarıda arama eğilimine girebilirler. 

Bir INFJ’ nin, hayat partneri için doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile; INFP’ ler, ENFJ’ ler ve ENFP’ lerdir.


Çocuklarla İlişkiler

Ebeveyn rolü INFJ’ lere nefes almak kadar doğal gelir ve görevlerini son derece ciddiye alırlar. Sevgi dolu ve özverili ebeveynlerdir. Çocuklarına karşı gösterdikleri sıcaklık ve hassasiyet ile onlarla yakın ve derin ilişkiler kurabilirler. Ayrıca, çocuklarını bağımsız yetişkinler haline getirmek isteyen INFJ’ ler, onların, kendileri için düşünebilecek ve karar verebilecek, kendi fikirlerini oluşturabilecek, kötü ile iyiyi ayırt edebilecek yetenekleri kazanmaları için dünyanın kuralları üzerinde konuşmaya zaman ayırırlar. Çocuklarının çeşitli kararlarda rol almalarına izin vererek, onları öğrenmeye, yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaya motive ederler. Bazen fazlaca talepkar ebeveynler olabilirler. Çocukları onlara çok güvenir ve herhangi bir konudaki problemleriyle ilgili yardım almak için onlara danışırlar. 

Çocukları büyüdüklerinde, bazen akranlarından çok daha fazla çaba sarf etmek zorunda oldukları gerçeğine kızabilirler. Ancak, INFJ ebeveynlerine, onlardan talep ettikleri için minnettarlık da duyarlar. Ebeveynlerinin onlara öğrettikleri ve onları yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaya ve coşkuyla somut bir şeyler yapmaya teşvik ettikleri için minnettar olurlar.


İş Hayatındaki Tutum

INFJ’ ler sorunları çözmek için başkalarına yardım etmekten keyif alırlar. Bu amaçla, insanları doğru soruları sormaya ve sonra cevapları aramaya teşvik eden bir yaklaşım kullanırlar. Yardım edebilecekleri bir şeyler olduğu bilgisi, onlara büyük bir memnuniyet verir ve dünyanın kaderi üzerinde bir etkiye sahip olabileceklerine dair sarsılmaz inançlarıyla, kendilerine hırslı hedefler koyarlar. Bu hedefler, diğer insanlar için yüksek ve gerçekçi olmayan hedefler olsa da INFJ’ ler hedeflerini çok ciddiye alırlar. 

INFJ’ ler, başkalarına yardım etmelerini ve dünyayı daha iyi hale getirmelerini sağlayan görevlerden hoşlanırlar. Öte yandan, detaylandırmaya, belgelerin analizine veya verilerin işlenmesine özen gösterilmesini gerektiren idari işleri yürütme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldıklarında zorluk yaşarlar. Bir çıkar çatışması içeren veya dünyaya bakışlarına aykırı bir iş yapmalarını gerektiren görevler de onlar için zordur.


İş ve kariyer yolları

INFJ’ ler yaptıkları işe inandıklarında, çok çalışabilme yeteneğine sahipler ve kendilerini ellerindeki işe adamaya hazırlar. Her ne olursa olsun, mümkün olan en yüksek standarda ulaşmaya çalışırlar. Kalabalıklara ve yüzeysel ilişkilere olan isteksizlikleri göz önüne alındığında, bağımsız olarak çalışmaktan veya küçük gruplara dahil olmaktan hoşlanırlar.

Fırsat eşitliği sağlamaya, yerel toplumu desteklemeye veya problemleriyle başa çıkamayan insanlara yardım etmeye yönelik şirketlere veya kurumlara iyi uyum sağlarlar. Kendilerini, refah artıcı çalışmalar ile diğer sosyal çalışmalarda, danışmanlık faaliyetlerinde ve eğitim görevlerinde iyi hissederler. İyi yazarlar ve din adamları olabilirler. Genellikle, toplumun yaşamıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere her türlü sistemik çözümün arkasındaki akıl ve yaratıcılık isteyen ve eylem bağımsızlığı sağlayan herhangi bir konumda mutlu olurlar.


Ast Üst İlişkileri

Hiyerarşinin içinde yer almalarını gerektirmeyen görevlerden, bağımsız olarak çalışmaktan veya küçük gruplara dahil olmaktan hoşlanırlar. INFJ’ ler, uyumlu işbirliğinin ve dostane bir atmosferin başarının en iyi garantisi olduğuna inanırlar. Çatışma ve düşmanlıktan hoşlanmazlar. Çoğu zaman takım üyelerinin hem sorunları daha geniş bir şekilde görmelerine hem de başarı kazanmalarına yardımcı olacak kişilerdir ve ekibe inandıkları olumlu atmosferi getirirler. İdeallerine uygun hareket eden güçlü liderleri takdir ederler ve yönetimi altındaki insanları desteklerler.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. INFJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Danışman

Sanat dalları

Tasarımcı

Diyetisyen

Editör

Eğitmen

Film yapımcısı

İnsan kaynakları

Gazeteci

Kütüphaneci

Yaşam Koçu

Arabulucu

Sağlık görevlisi

Doktor

Fizyoterapist

Fotoğrafçı

Proje Koordinatörü

Psikolog

Fizyoterapist

Rehabilitasyon

Bilim insanı

Sosyal refah

Sosyolog

Öğretmen

Televizyon Yapımcısı

Terapist

Yazar


Güçlü Yönler

INFJ’ ler, başkaları için belirsiz olan şeyleri algılar; farklı olaylar ve tekrarlanan davranış kalıpları arasındaki bağlantıları görürler. Sorunları çözmek için çalışırken, durumu çeşitli açılardan ve farklı bakış açılarından analiz ederler. İleriye bakma ve gelecekteki potansiyel, fırsat ve tehlikeleri belirleme yeteneğine sahipler. Fikirleri oldukça yaratıcı ve sıra dışıdır. Karmaşık teorileri ve soyut kavramları mükemmel şekilde kavrayabilirler. Diğer insanlara ve onların problemlerine gerçekten ilgi duyarlar. Onların duygularına ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı, doğal ve samimidirler. Derin ilişkiler kurabilirler. Olağanüstü sezgileri, empati yetenekleri ve doğal sıcak yüreklilikleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını ve düşüncelerini okuyabilirler. Mükemmel gözlemci ve dinleyiciler. İnsanları, potansiyellerini keşfetmeleri ve potansiyellerinden en iyi şekilde yararlanmaları, kendi hayatları için sorumluluk almaları için motive edebilirler. INFJ’ ler mükemmellik için gayret gösterirler ve problemlerin özünü kavrayabilirler. Çalışmaları onlar için anlamlı göründüğünde, odaklanma yeteneğine sahipler ve kendilerini adamak için sayısız fedakarlık yapmaya hazırlar. Vicdanlı ve sorumludurlar. Üstlendikleri her işi ciddiye alırlar ve yeteneklerinden daha azını gerektiren hiçbir şey için bilinçli olarak çalışamazlar. Nitekim, herkesin potansiyellerini ve yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini görme arzusu göz önüne alındığında, hem kendinden hem de başkalarından yeteneklerinin tamamını kullanabilmeyi beklerler. Sözlü ve yazılı olması fark etmeksizin büyük kelime ustaları olarak, düşüncelerini net ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilirler.


Zayıf Yönler

INFJ’ lerin idealizmi, gerçek dünyada çalışmakta zorlandıkları ve odaklanamadıkları anlamına gelir. Örneğin, bir problemi tartışırken, görünürdeki konudan ayrılarak daha detay nitelikteki hususlara sürüklenebilirler. Rutin faaliyetleri sevmezler ve detayları unutmaya meyilliler. Başkalarından beklentileri gerçekçi olmayabilir ve insanların doğal sınırlarına ikna olmazlar. Dışarıya genellikle tatmin edilmeleri imkansız oldukları izlenimi verirler. Kural olarak, haklı olduklarına inanırlar, çoğu zaman bu görüş için temel bir açıklama bile yapmazlar.  Ayrıca, diğer kişilerin görüşlerini duymaya çalışmadan, reddetme eğilimindeler. Çok katmanlı gerçeklik algıları genellikle seçtikleri yolun ve aldıkları kararların doğru olduğuna inanmalarına sebep olur. Doğaçlama veya hızlı kararlar gerektiren durumlarda zorlanırlar. Sorunlarını başkalarıyla paylaşmak ve yardımlarını kabul etmek, onlar için çatışma durumları ile baş etmek kadar zordur. Eleştirileri kabul etmekte zorlanırlar. Eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılarlar. Stresle baş etmekte zorlanırlar, bu da onları içsel bir gerginlik durumuna sürükler ve kendi yeteneklerine olan inançlarını kaybedebilirler. INFJ’ ler çok hassas kişilerdir ve kolay incinirler. Aynı zamanda affetmekte zorlanırlar, uzun süre kırgın kalmaya devam edebilirler.

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT