ESTJ KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ESTJ

Yaşam Sloganları: Bu işi halledeceğiz!

Özetle, ESTJ’ ler, çalışkan, sorumlu ve son derece sadık insanlardır. Enerjik ve kararlıdırlar. Düzen, istikrar, güvenlik ve kurallara değer verirler. Gerçekçi, sistemli, mantıklı, rasyonel ve pratiktirler. Büyük miktarda ayrıntılı bilgiyi özümseme yeteneğine sahiptirler. Süper organizatörlerdir, verimsizlik, israf ve tembellikten hoşlanmazlar. İnançlarına sadıktırlar ve doğrudan iletişimi severler. Görüşlerini kararlılıkla ve açıkça dile getirdikleri gibi, eleştirel görüşlerini de aynı açıklıkla dile getirirler.


ESTJ’ lerin Dört Temel Eğilimi

Yaşam enerjilerini dış dünyadan alırlar

Duyuları ile bilgi toplarlar

Düşünceleri ile karar alırlar

Planlı ve düzenli yaşamayı tercih ederler.


Güçlü Yönleri: 

Kendini adarlar

İradeleri kuvvetlidir

Açık sözlüler

Dürüstler

Sadıklar

Sabırlılar

Güvenilirler

Kural ve düzen oluşturmayı severler

Mükemmel organizatörler


Zayıf Yönleri: 

İnatçılar

Esnek Değiller

Yargılayıcılar

Duygularını ifade etmekte zorlanabilirler

Sosyal statülerine çok önem verirler

Rahatlamakta zorluk çekerler

Alışık olmadıkları yöntemlerle araları yoktur


ESTJ’ ler için 3 öneri:

Haklı olduğunu varsayman değiştirmen gereken bir özelliğin çünkü dışarıdaki yeni bilgilere ve insanlara kendini kapatmana sebep oluyor.

Ayrıntıları görebilmen güzel ancak onlara fazla odaklanman büyük resmi görebilmene engel oluyor.

Taleplerinin ne kadar gerçekçi ve gerekli olduğunu düşünmelisin, bazen insanlar onların imkansız olduğunu düşünebiliyorlar çünkü.


Genel Karakter Özellikleri

ESTJ’ ler kararlı, özgüvenli ve enerji dolular. İnançlarına son derece sadıklar ve hayata karşı sağduyulu bir tavra sahipler. Soyut teoriler, varsayımlar ve parantez içi konularla kendilerini meşgul etmezler. Onlar asıl mesele ile ilgilenirler: gerçekler, rakamlar ve kanıtlar.

ESTJ’ ler, geleneğe, yaygın kabul görmüş standartlara ve onurlu davranış kurallarına değer verirler. İnançlarına olağanüstü derecede bağlıdırlar ve inandıkları ilkelere göre davranırlar. Genel olarak, otoriteye büyük bir saygı duyarlar ve sorumlu, saygılı ve iyi vatandaşlar olmaya özen gösterirler. Hem devletin hem de toplumun düzgün işleyişine pratik katkılar sağlamak isterler. İstikrar, güvenlik ve öngörülebilirliğe değer verirler ve sosyal düzenin uyumunu bozan veya tehdit oluşturan davranışlara tolerans gösteremezler. Radikalizm ve aşırıcılık onlar için katlanılmazdır. Ayrıca tuhaflıktan ve yaygın olarak kabul edilen davranış normlarından sapmalardan hoşlanmazlar. Değişime, yeni konseptlere ve deneylere karşı tutumları temkinlidir. Tam olarak karşı olmasalar da verimlilik artışı veya karlılıkta artış gibi somut sonuçlara ulaşılacağından emin olmak isterler. ‘’Değişim uğruna değişiklik’’ yaklaşımından hoşlanmazlar.

ESTJ’ ler, sevdikleri ile vakit geçirmek, yemek yemek, eğlenmek ve birlikte oyun oynamak gibi basit aktivitelerden zevk alırlar. Bitmemiş bir görev onları beklerken bunu başaramıyor olsalar da genel olarak, rahatlama ve gevşeme yeteneğine sahiptirler. Genelde aktif boş zaman etkinliklerini severler. Uzun süreli stres, kendilerini yabancı ve gereksiz hissetmelerine neden olur ve kendi değerlerinden şüphe etmeye başlarlar. Bazen, gerginlik ve çatışma onların kendi dünyalarına çekilmelerine veya dogmatik ve inatçı olmalarına neden olabilir.


Algılama ve Düşünme Biçimi

ESTJ’ ler, durmaksızın çevrelerindeki dünyayı izleyerek, verimsizliğin ve israfın izlerini ararlar. Herhangi bir gelişme potansiyelini fark etmek onları harekete geçirir. ESTJ’ leri, somut sorunlara somut çözümler üreten işler dışında bir faaliyete dahil etmek zordur. Genelde, pratik bir uygulaması olmayan potansiyel olasılıklar veya teorilerle ilgili yeni kavram ve kuramlara karşı şüpheci bir tavırları vardır. Deneyler ile ilgilenmezler, denenmiş ve test edilmiş yöntemleri tercih ederler. Gelecek hakkında bir karar vermek zorunda kalırlarsa, çoğu zaman bunu kendi önceki deneyimlerine veya başkalarının deneyimlerine dayanarak yaparlar. Bir şeye hazırlanırken, genellikle durumu iyice inceleyerek başlarlar ve verileri toplamak için oldukça zaman ayırırlar. En iyi seçeneği seçmek için mümkün olduğunca fazla bilgi edinmeye çalışırlar. ESTJ’ ler görüşlerini açıkça ifade ederler. Bir şeyden hoşlanmazlarsa, açıkça söylerler. Kural olarak, haklı olduklarına inanırlar. Diğer insanların kendilerine sunduğu şeylerin önemsiz olduğunu varsayarlar, kendi görüşleri ve bakış açılarıyla küçük bir dünya kurarlar.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

Diğer insanlar, ESTJ’ leri çalışkan, disiplinli ve sorumlu olarak algılarlar. Ancak, doğrudan tavırları, kendilerine aşırı güvenmeleri ve küçümseyici davranışları genellikle başkalarını korkutur veya rahatsız eder. Sıklıkla “her zaman en iyisini bilen” insanlar olarak kabul edilirler. Bazen, aşırı katı, gereğinden fazla resmi, aşırı disiplinli ve gereğinden fazla detaycı izlenimi verirler. Buna karşılık, beceriksizlik, dikkatsizlik, düşüncesizlik ve umursamazlıktan aşırı derecede rahatsız olurlar. Dakik olmayan, sözlerini tutamayan, savrukça para harcayan ve zamana karşı duyarsız olan insanları anlamakta zorluk çekerler. Yaygın olarak kabul görmüş ilkeleri umursamayan, kısa yollar arayan veya yalnızca kendilerini düşünen insanlardan hoşlanmazlar. Yeterli tecrübeye sahip olmamalarına rağmen, seçkin uzmanlar olduklarına inanan insanlar, kendileri için başka bir sıkıntı kaynağıdır.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

ESTJ’ ler, insanlar arasında olmaktan ve yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanırlar. İnsanlarla olan temaslarında resmi olsalar da ilişki kurma konusunda problemleri yoktur ve yeni insanlarla tanışmak onlar için kolaydır. İnsanlara karşı samimi ve nazik olmaya çalışırlar, ancak kendilerini kullanmalarına izin vermezler ve hiçbir zaman başkalarının ilgi ve takdirlerinin peşinde koşmazlar. Baskı ve manipülasyona maruz kaldıklarında, saygısız ve inatçı olurlar. Kural olarak, büyük bir gruba bağlı olan aktivitelerden hoşlanırlar; bir derneğe ya da kulübe üye olmak gibi. Kendilerine yabancı olan konularda görev almaktan uzak dururlar, kendi hedeflerine uygun görevler konusunda ise adanmış bir çalışma sergilerler. Ayrıca geleneksel aile kutlamalarını ve bu kutlamalar için hazırlanan büyük organizasyonları severler; yakınları ile ilişkilerini beslemek için her türlü fırsatı değerlendirirler.  ESTJ’ ler kendilerine yakın olanlara son derece sadıklar. İnsan ilişkilerinde görev ve sorumluluklara çok önem verirler. Kendilerini bu görev ve sorumluluklara tamamen adar ve karşılarındakilerden de aynısı beklerler. Her zaman başkalarının yardımına koşmaya hazırlar. İhtiyacı olana yardım eli uzatmak, desteğe ihtiyacı olanların kendilerine olan inançlarını beslemek ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için zamanlarını ve enerjilerini cömertçe harcayabilirler.  Ayrıca kendi deneyimlerini paylaşma konusunda cömertler. Karşılığında insanların teşekkürlerini algıladıklarında mutlu olurlar.  Eylemlerin sözlerden daha önemli olduğuna inanırlar. Şevkat ve bağlılıklarını da eylemlerle gösterirler. Nadiren duygularını gösterirler ve övgülerinde yetersizler. Başkalarının duygularını ve düşüncelerini okuyamıyor olmak onlar için bir problemdir. Bu sebeple zaman zaman doğrudan, açık ve net yorumlar ile insanları incitebilirler. 


Arkadaşlık İlişkileri

ESTJ’ ler genellikle kendilerini, güvenebilecekleri ve güvenlerinden şüphe duymayacakları insanlarla kuşatırlar, onlarla zaman geçirmekten gerçek keyif alırlar. Onları uzaktan görenler, genellikle ESTJ’ leri resmi ve katı gelenekçiler olarak algılarlar. Ancak arkadaşları, karakterlerinin başka bir tarafının olduğunu ve iyi vakit geçirme, şaka yapma ve ilgi odağı olma yeteneğine sahip olduklarını bilirler. Doğrudan tarzları bazen insanları korkutuyor olsa da, düşündükleri gibi konuşmaları, fikirlerini ve bakış açılarını gizlemiyor oluşları, onların anlaşılmasını ve güvenilmesini kolaylaştırır. Arkadaşları arasında ne rol yapma ne de herhangi bir maske takma ihtiyacı duyarlar. ESTJ’ ler, genellikle ömür boyu süren arkadaşlıklar kurarlar. İş arkadaşları ile olan ilişkilerini sadece işle ilgili toplantılar ile bırakmayıp, aynı zamanda işyeri dışında da buluşarak kaynaşırlar. Saygı duyulan, deneyimli, yetkin ve etkili insanları severler. Gösterişli veya garip olan insanları veya düzene karşı gelenleri sevmezler. Dünyayı kendilerinden tamamen farklı bir şekilde algılayan insanlarla ortak bir dil bulmak da onlar için oldukça zordur. 

En iyi ESTP’ ler, ISTJ’ ler ve ENTJ’ lerle ve kendi kişilik tipleri ile anlaşırlar. En az anlaştıkları kişilik tipleri ise INTP’ ler, ENFP’ ler, ENFJ’ ler’ dir.

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OL


Duygusal İlişkiler

ESTJ’ ler için hayat ortaklıkları kutsaldır. Genel olarak, boşanma düşüncesine hayatlarında yer vermezler. Ancak ilişkileri çökerse, kendilerini toparlayabilir ve oldukça çabuk arkada bırakabilirler. Aile, yaşamlarındaki en önemli şeylerden biridir ve her türlü ailevi yükümlülüğün önemli olduğunu düşünürler. Sevdiklerini desteklerler ve her zaman onlara yardım etmeye isteklidirler. Ailesinin güvende olmasını kişisel sorumlulukları olarak görürler, onlara karşı bağlılıklarını ve bu konudaki azami gayretlerini garanti ederler. Bağlılıklarını pratik yollarla, kendilerini aile hayatına dahil ederek, görev ve yükümlülüklerini yerine getirerek gösterirler. En yakın ve en sevdiklerinin sorumluluğunu üstlenirken, bazen eşlerine karşı çok iyi sonuçlanmayan bir yaklaşım olan, onlara talimat verme ve tavsiyede bulunma davranışını benimserler. Eşlerinin duygularını ve düşüncelerini okuma ve yorumlama yeteneğine sahip değiller ve bunun sonucu olarak bazen istemeyerek de olsa doğrudan sözleri ve net açıklamaları ile onları incitirler. ESTJ’ ler nadiren eşlerine sıcaklık gösterirler, onlara karşı iltifatlara da bulunmaları zordur. Ancak, somut başarılar karşısında övgü içeren sözcükler kullanabilirler. Bu nedenle eşleri duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığı duygusuyla karşılaşabilirler. 

Bir ESTJ' nin hayat partneri için doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile ESTP’ ler, ISTJ’ ler ve ISTP’ lerdir. 


Çocuklarla İlişkiler

ESTJ’ ler ebeveyn sorumluluklarını çok ciddiye alırlar. Ebeveyn rolü onların doğal rolleridir. Çocuklarını sorumlu ve bağımsız insanlar haline getirmek için her türlü çabayı harcarlar. Ebeveynlerin otorite figürlerini temsil ettiği ve saygı gösterildiği geleneksel aile modelini tercih ederler. Çocukların kontrolünde olan ebeveyn modeli onlar için söz konusu değildir. İtaatsizlik ve kuralların çiğnenmesine tahammül gösteremezler. Eleştirilerini esirgemezken, övgü sözcüklerini tasarruflu kullanırlar.  Genellikle çocuklarının duygusal ihtiyaçlarının farkında değiller ve onlara yeterli ölçüde sıcaklık gösteremezler. Öte yandan, onlara iyi davranışları öğretmek, onların doğru ve yanlış arasındaki farkı ayırt etmelerine yardımcı olmak ve problemlere karşı pratik, mantıklı ve sağduyulu bir yaklaşım aşılamak için istekliler. Çocukları sürekli olarak aynı hataları yaptıklarında ya da görevlerini ve yükümlülüklerini açıkça ihmal ettiklerinde buna katlanmaları zor olacaktır. Yine de yavrularına son derece bağlıdırlar, onlardan zamanlarını ve enerjilerini esirgemezler. 

Yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde çocukları, her zaman ve her koşulda varlıklarını hissettirdikleri için ebeveynleri takdir ederler. Ebeveynlerinin dünyanın kuralları hakkında onlara öğrettikleri için onlara minnettardırlar.


İş Hayatındaki Tutum

ESTJ’ ler, sistemli yapılara ihtiyaç duyarlar.  Karışıklık, karmaşa ve doğaçlamaya tahammül edemezler. Düzenli ve iyi organize olmuş şeyleri severler, kural ve normları olmayan bir ortamda çalışamazlar. Bir sistemi düzene sokma, etkinliğini ve verimliliğini artırma veya israfı durdurma potansiyelini görebildiklerinde, harekete geçmek için güçlü bir istek duyarlar. Mevcut bir sorunu çözme sorumluluğunu kolayca üstlenirler ve doğal liderlerdir. Eylem planları oluşturma ve prosedürleri belirleme yetenekleri ve başkalarının çalışmalarını organize etmedeki yetkinlikleri ile doğuştan yöneticilerdir. Bir durum üzerinde kontrol sahibi olmak isterler. Dışarıdan bakınca bu, iktidar veya otorite arzusundan kaynaklanıyor gibi görünebilir. Ancak, bu hatalı bir algıdır. Bu durum, aslında, ESTJ’ lerin, bir görevin ancak şahsen her şeyi denetlemesi durumunda uygun şekilde yerine getirileceğine olan inancından kaynaklanmaktadır. Genel olarak, ESTJ’ ler, son derece talepkardırlar, kendilerine ve başkalarına karşı eleştirel davranırlar. Onlara göre tembellik, güvenilmezlik, görev ve sorumlulukların ihmali hiçbir şekilde açılanamaz. 

Haksızlıklar karşısında sessiz kalmak, kuralların çiğnendiğini izlemek onlara göre değildir. Bu konuda onlar için pahalıya mal olacak olsa bile görüşlerini açıkça savunurlar. Doğuştan sorumlu, pratik ve dakik insanlar olarak, diğerlerinden de aynı şeyi beklerler. Görev ve sorumluluklarını yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak yerine getirmek için çaba harcarlar. Tercihleri plana göre çalışmaktır. Bu yüzden genellikle ne yapacaklarını önceden planlarlar ve yapılacaklar listesini yazılı olarak hazırlamayı tercih ederler. Kabul edilmiş prosedürlere ve otoriteye bağlı kalmaktan mutluluk duyarlar. Bunun etkili bir şekilde çalışmanın vazgeçilmez şartı olduğuna inanırlar. Başkaları tarafından fark edilmemiş olan etkisizlik durumlarını tespit edebilirler ve zaman içinde güçlü bir düzen kurarak, optimum başarı için ellerinden geleni yaparlar.

ESTJ’ ler, kendi kendilerini motive edebildikleri ve iyi yaptıkları bir işten büyük bir zevk aldıkları için, hatırlatma, uyarma, denetleme veya kontrol edilmeleri gerekmez. Organizasyon ve düzen becerileri gerektiren görevler için idealdirler. Her türlü eylem planlarını, programları, sistemleri, çizelgeleri, şemaları ve diğer grafik gösterimleri hazırlamak konusunda rakipsizdirler. Bunları uygulamaya koymak konusundaki başarıları için ise fazla söze gerek yoktur. Onları bir ekip veya bir sistemi yönetmekle görevlendirdiğinizde, her şeyin mükemmel bir şekilde yürütüleceğinden emin olabilirsiniz. Gerekli prosedürler yerine getirilecek, tamamlanma tarihleri yakalanacak ve iş etkin, verimli ve kesintisiz olarak yapılacaktır. ESTJ’ ler kendilerine emanet edilen görevler üzerinde çaba göstermeyen ya da daha önce üstendikleri görevleri tamamlayamayanları anlayamazlar. Güvenilir çalışanlarla, görevlerine titizlik göstermeyenlere aynı şekilde muamele edilmesinin adil olmadığını düşünürler. Başarıya dayalı olarak ücretlendirmenin kesin destekçileridir ve kendi görüşlerine göre, “adil” ve “eşit” eşanlamlı değildir.

ESTJ’ ler, başarının, iş birliği yapmaya, dürüst davranmaya ve kurallara uymaya bağlı olduğuna inanırlar. Güvenebilecek ve başkalarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilecek takım üyeleridir. Sorumlu kişilerin talimatlarını sorgulamaları veya gerekli prosedürleri görmezden gelmeleri çok nadir olarak görülür.

ESTJ’ ler kısa süreli pratik görevleri tercih ederler. Elle tutulur ve somut problemleri çözmekten zevk alırlar ve çalışmalarının görünür sonuçlara ulaşmasını isterler. Önceden arızalı olan bir sistemi verimli bir şekilde çalışmaya başlamış, harcanan kaynakların daha etkin kullanımı sağlanmış, yeni çalışma prosedürleri oluşturulmuş ve zaman tasarrufuna yol açan uygulamalar devreye alınmış ise bunları görmekten memnuniyet duyarlar. Gelecek üzerinde düşünmeyi, teoriye atıfta bulunmayı, doğaçlamayı veya sezgiye dayanmayı gerektiren durumlarla başa çıkmakta zorlanırlar. 


İş ve Kariyer Yolları

ESTJ’ ler işyerinde kudretli kimselerdir ve kendilerine verilen görevlerin başarısını garanti ederler. Hiçbir zaman maksimum potansiyellerinden daha az çalışamayacaklardır. Pratik görevlerle mükemmel bir şekilde baş ederler, ne kadar zor ve karışık olursa olsun, tüm kural ve prosedürlere uyum sağlayabilirler. İstikrarlı ortamları tercih ederler ve değişimden hoşlanmazlar.

ESTJ’ ler, astlarına saygı duymak, deneyimlerine değer vermek ve başarılarını ödüllendirmek için sorumluluk duyarlar. Güvenilirlikleri, sadakatleri ve tutarlılıkları göz önüne alındığında hem devlet kurumlarında hem de işletmelerde idari alandaki işler için uygun yeteneklere sahiptirler. Büyük kamu kuruluşlarında veya işletmelerde yerleşik ve istikrarlı bir ortamda çalışmaktan mutlu olurlar ve prestijin tadını çıkarırlar.  Terfi imkanı sağlayan hiyerarşiler içinde ve kurumsal yapılarda oldukça sadık ve yüksek performanslı çalışanlar olurlar. Hayatlarının en iyi verimli dönemini tek bir işverenle geçirecek ve kariyer basamaklarını düzenli olarak tırmanacak, çoğu zaman en üste seviyeye kadar çıkacaklardır. Ayrıca rekabet ile araları her zaman iyi olacaktır.


Ast Üst İlişkileri

ESTJ’ ler liderlik için doğal bir yeteneğe sahipler, başkalarının çalışmalarını düzenleme ve denetleme konusunda becerikliler. Karar vermekten, olayların gidişatını etkilemekten ve pratik problemlerin çözümünde yer almaktan zevk alırlar. Teorik nitelikteki konular ile stratejik planlama konularıyla başa çıkmakta daha az başarılı olurlar. Liderler olarak, vizyonerden daha çok yönetici rolü üstlenirler. Astlara karşı resmi bir dil tercih ederler. Normalde eleştirel ve beklentileri yüksek insanlar olsalar da alışılmadık derecede objektif ve adildirler. Öncelikleri belirler ve net hedefler koyarlar. Bu denetledikleri çalışanların başarılarını değerlendirmelerini kolaylaştırır. 

Genel olarak, sabırsız olma eğilimindedirler, görevlerin en kısa sürede yerine getirildiğini görmek isterler. Beklenmedik bir işin varlığını ya da bir işin zamanında yapılamayacağını bilmek, onları huzursuz eder. Acil işlere odaklanırken, özellikle zamana yayılmış bir görev söz konusu olduğunda, çoğu zaman önemli görevleri gözden kaçırırlar. Ayrıca, astları üzerinde aşırı denetim yapma konusunda problemli bir eğilime sahip olduklarından, işleri delege etmede başarısız olabilirler ve görevleri kendileri üstlenebilirler. Bu, işi daha hızlı ve daha iyi yapacaklarına olan inançlarından kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşımları, astlarını bağımsız çalışmaktan caydırır ve onları hatalarından öğrenme ayrıcalığından mahrum eder.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ESTJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Yönetici

Denetçi

Bankacı

Muhasebeci

Şef

Kâtip

Dedektif

Yönetmen

İktisatçı

Mühendis

Ofis yöneticisi

Müfettiş

Sigorta acentası

Hakim

Avukat

Kütüphaneci

Müdür

Eczacı

Polis memuru

Politikacı

Proje koordinatörü

Kamu yönetimi

Hakem / hakem

Satış temsilcisi

Akademisyen

Asker

Spor antrenörü

Öğretmen

Teknisyen

Üçüncü

Eğitmen


Güçlü Yönler

ESTJ’ ler, istekli, arkadaş canlısı ve yardımsever insanlardır. İşleri açısından kendi kendilerini motive ederler ve sorumluluk duyguları gelişmiştir. Enerjik, kararlı ve gerçekçiler. Sorumluk almaktan mutluluk duyarlar. Doğal liderlik becerileri ile takımları yönetme ve başkalarını denetleme yeteneğine sahipler. Konuları tarafsız ve nesnel bir şekilde değerlendirebilirler. Mantıklı, rasyonel ve pratikler. Her zaman akılları ile konuşacaklar, başkalarıyla doğrudan temasta olacaklar, eleştirileri olgunlukla değerlendirecekler ve eleştirel değerlendirmelerde bulunabileceklerdir. Algılama kabiliyetleri yüksektir, güçlü bir hafızaları vardır ve büyük miktarda ayrıntılı bilgiyi özümseyebilirler. Bir sistemi düzene sokma, etkinliğini ve verimliliğini arttırma veya israfı durdurma potansiyelini görebildiklerinde, harekete geçmek için hazırlar. 

Plan hazırlama ve prosedür oluşturma söz konusu olduğunda, başkaları tarafından algılanamayan kusurları ve eksiklikleri görürler. Çalışkan, sorumlu ve son derece sadıklar. Genelde, işleri son teslim tarihinden önce tamamlarlar. Tam potansiyellerinden daha azını kullanmaya razı olmazlar. Düzen aşkı ve örgütsel yetenekleri ile mükemmel ve yetenekli kaynak yöneticileri, üstün sistem organizatörleri ve yöneticileridir. Bağımsızlıkları ve manipülasyona karşı dirençleri ile tanınırlar. İnançlarına sadık kalırlar ve hakim görüş ne olursa olsun, kendi ilkelerinden sapmazlar.


Zayıf Yönler

Kural olarak, ESTJ’ ler her durumda haklı olduklarını varsayarlar. Sık sık kendi görüşlerinden farklı bakış açılarına kendilerini kapatırlar ve sonuç olarak kendi algı alanlarını daraltırlar. Talimat verme ve öneri verme yönündeki doğal eğilimleri ile bazen küçümseyici davranırlar ve başkaları üzerinde baskı kurmaya çalışırlar. Ayrıntılara aşırı odaklanma eğilimi gösterirler. Bu da genellikle daha büyük resmi algılayamamalarına neden olur. Teorik konuları anlamak ve mevcut kararların ve olayların gelecekteki sonuçlarını tahmin etmek onlar için zordur. Geleceğe yönelik düşünme gerektiren veya sezgiye ya da doğaçlamaya dayalı durumlarda kendilerini belirsizlik içinde hissederler. Önemli işleri atlamak pahasına, acil işlere odaklanma eğilimindeler. İş hayatında en çok karşılaştıkları iki problem; işleri delege edememeleri ile astlarının veya meslektaşlarının çalışmalarına müdahale etme alışkanlıklarıdır. 

Çok talepkârlar, beklentilerinin gerçekçi olmadığı ve onları tatmin etmenin neredeyse imkansız olduğu izlenimi verebilirler. Başkalarının duygularını ve düşüncelerini okumak onlar için zordur, bu da çoğu zaman insanları istemeden üzebilecekleri anlamına gelir. Açıkça ifade ettikleri görüş ve şakaların başkalarına zarar verebileceği gerçeğinin farkında değiller. İletişim tarzları, bulundukları duruma ve koşullara her zaman uygun olmayabilir. Kendi duygularını ifade etmek ve başkalarına karşı sıcaklık göstermek de onlar için zordur. Genel olarak eleştirilerinde cömert, övgüde cimri davranırlar. Doğaları gereği esnek olmadıkları için, değişimle başa çıkmanın zor olduğunu düşünürler. İnatçı, dogmatik, sabırsız ve huzursuz olabilirler. Faydalara, sosyal statülere ve maddi konulara aşırı derecede odaklanabilirler.


ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT