ESFP KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ESFP

Yaşam Sloganları: En güzel an şimdidir!

En özet hali ile tanımlamak gerekirse; ESFP’ ler iyimser, enerjik, dışa dönük, hayattan zevk alabilme yeteneğine sahip, eğlenmeyi seven insanlar. Pratik, esnek ve aynı zamanda spontanlar. Değişiklikten ve yeni şeyler tecrübe etmekten hoşlanırlar. Yalnızlık, durgunluk ve sıradanlıkla başa çıkmakta zorlanırlar. İlgi odağı olmayı sevmeleri nedeni ile doğuştan aktörlerdir. Konuşma yetenekleri dinleyicilerinin ilgisini ve coşkusunu uyandırır. Şu ana odaklı olmaları bazen uzun vadeli hedeflerini gözden kaçırmalarına sebep olabilir ve eylemlerinin sonuçları konusunda öngörülü olmalarına engel olabilir.


ESFP’ lerin Dört Temel Eğilimi

Yaşam enerjilerini dış dünyadan alırlar

Duyuları ile bilgi toplarlar

Hisleri ile karar alırlar

Anlık düşünceleri ile spontan yaşamayı tercih ederler.


Güçlü Yönleri: 

Cesurlar

Özgünler

Estetik anlayışları ve gösteri yetenekleri var

Pratikler

Çok iyi gözlemciler

İnsanlarla ilişkileri mükemmel


Zayıf Yönleri: 

Hassaslar

Anlaşmazlıklardan nefret ederler

Sürekli heyecan arayışındalar

Uzun süreli plan yapmakta iyi değiller

Odaklanmakta zorluk çekerler

Okul hayatlarında zorlanabilirler


ESFP’ ler için 3 öneri:

Basitleştirmek güzel ancak, sorunların çözümü için bazen basitten daha fazlasına ihtiyaç vardır.

Eğlence ile ciddiyet arasında bir denge kurman önemli konuları ayırt etmen için faydalı olacak.

Diğerlerinin görüşleri, senin görüşlerin ile aynı olmasalar da doğru olabilirler.


Genel Karakter Özellikleri

ESFP’ ler, anın tadını çıkarma kabiliyetleri ve hayattan en iyi şekilde yararlanma dürtüleri ile olağanüstü iyimser ve spontanlar. Bir şey yaptıklarında enerjilerinin tamamını ona adarlar. Değişime, yeni tecrübelere ve sürprizlere aşıklar. Nerede olursa olsun, daima hareketin olduğu yöne doğru çekilirler.

ESFP ler, hem kendilerinin hem de diğer insanların özgürlükleri ve bağımsızlıkları için muazzam bir alan yaratırlar. Bu nedenle, herhangi bir kısıtlamaya karşı oldukça hassaslar. İnsanlar üzerinde aşırı kontrol uygulamak, onları standartlaştırmak türündeki davranışlara kesinlikle tolerans göstermezler. Her insanın kendine özgü, eşsiz bir değere sahip olduğuna ve kimsenin yerinin doldurulamayacağına inanırlar.

Şimdide yaşan ESFP’ ler, doğaları gereği, doğrudan hayata aktarılamayacak soyut teorilere ve kavramlara tamamen ilgisizler. Somut gerçekler üzerinde düşünmeyi ve konuşmayı tercih ederler. Varsayımsal olasılıklar ve potansiyel fırsatlar, tehlikeler veya tehditler üzerinde konuşmak onlara hiç uymayan bir davranış şeklidir ve gelecek için uzun vadeli planlar düşünerek zaman harcadıklarına nadiren rastlanır.

Planlamaya yönelik bu isteksizlikleri, günün getirdiklerine göre yanıt verecekleri ve işlerin nasıl geliştiğini bekleyerek görmeyi tercih edecekleri anlamına gelir. Şimdiki zamanda yaşarlar, bugünün sunduklarından en iyi şekilde faydalanmak için çaba sarf ederler ve nadiren geçmişin anılarına bağlıdırlar veya gelecekle ilgili öngörüde bulunurlar. Örneğin, 'kötü gün için kenara bir şey koymak' veya 'emeklilik için tasarruf yapmak' zihniyetlerine yabancıdır. ESFP’ lerin biraz parası varsa, bugün için kullanmayı tercih ederler. Onlara göre yarının getirebilecekleri için endişelenerek geçirilen zaman, kayıptır. Anı yaşamayı ve sorunları ortaya çıktıkları yer ve zamanda düşünmeyi tercih ederler. Oldukça esnek ve mükemmel doğaçlama becerilerine sahip olduklarından, yeni koşullara ve durumlara anında tepki verilebilme, hızlı değişen koşullarla başa çıkabilme ve yeni duruma hızlı adapte olabilme yetenekleri ile donatılmışlardır. 


Algılama ve Düşünme Biçimleri

ESFP’ ler, doğal bir sanatsal yetenek ile birlikte gelişmiş bir estetik anlayışa ve hayal gücüne sahipler. Şu anda neyin trend olduğunu ya da neyin trend dışı olduğunu algılayabilirler. Genellikle modaya ilgi duyarlar. Evlerini sıcak ve konforlu bir şekilde dekore etme konusunda yeteneklidirler. Mutfakta çoğu kişiden daha beceriklilerdir, bu iyi yemek yemeği sevmelerinin de doğal bir sonucudur.

Gözlem, deney ve tecrübe ile en kolay şekilde öğrenen ESFP’ ler, doğası gereği pragmatiktir; dokunabilecekleri, deneyimleyebilecekleri veya tadabilecekleri ile ilgilenirler. Pratiktirler, başkalarının sorunlarına kolaylıkla somut çözüm önerileri getirebilir ve bundan mutluluk duyarlar. Karmaşık bir konuya ya da karmaşık durumlara maruz kaldıklarında, işleri basitleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bununla birlikte konuları derinlemesine değerlendirmemek konusundaki eğilimleri, sundukları çözümlerin problemi ortadan kaldırmak konusunda yetersiz kalmasına veya sadece geçici olarak çözüm sağlamasına neden olabilir.   

ESFP’ ler, zor, kararsız veya berrak olandan daha az olan durumlardan hoşlanmazlar. Dünyadaki imajları genellikle siyah ve beyazdır. Belirsizliğin hakim olduğu durumlarla temas etmek, onlara büyük bir huzursuzluk duygusu verir. Düşünce şekilleri daha çok basitlik üzerinedir. Bu nedenle beyazı en beyaz, siyahı en siyah hale getirmek isterler.

ESFP’ ler bir karar vermek zorunda kaldıklarında, bunun diğer insanlar üzerindeki etkisini göz önünde bulundururlar. Bu sebeple sık sık hem arkadaşlarına hem de tanıdıklarına danışırlar ve etraflarındakilerin görüşlerine alırlar. Genel olarak sağduyu, şüphe ve önsezi tarafından yönlendirilirler. Bu düşüncelerini gerçeklere ve güçlü verilere dayandırırlar. Genel olarak, bir durumu tüm artıları ve eksileri analiz etmek için fazla zaman harcamak istemezler. Olanı hızlıca değerlendirir ve en iyi ve mantıklı çözüm olarak gördüklerini seçerler. Bu da kararları çok hızlı bir şekilde aldıkları anlamına gelir.  

Sunucular, somut ve somut problemlerle ilgili var olan acil meseleler söz konusu olduğunda en iyi sonuca ulaşırlar. Öte yandan, uzun vadeli sonuçları öngörmelerini, geleceğe dönük düşünmeyi, potansiyel tehditler ya da uzun bir zamanda ortadan kalkacak tehlikeler gibi henüz oluşmamış faktörleri göz önünde bulundurmayı gerektiren kararlar alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmak onlar için en büyük zorluklarla karşı karşıya kalmak anlamına gelir. 


Dışarıdan nasıl görünürler?

İnsanları severler, her buluşmadan ve sohbetten nasıl zevk alacaklarını bilirler. İyimserlikleri, açık sözlülükleri, hayattan zevk alma kabiliyetleri, insanların beğenisi uyandırır ve çoğunlukla onların da dünyayı daha olumlu görmeye başlamasına neden olur. 

Genellikle enerji ile dolup taşarlar. Bulunduğu sosyal ortama hayat ve ruh katarlar. Göründükleri her yerde ilgi odağı olurlar.  ESFP’ ler ile birlikte olan insanlar her zaman sorunlarını unutacak kadar harika vakit geçirirler. Öyle ki bazen kendilerini gerçek bir gösterinin parçasıymış gibi hissedebilirler. Çünkü ESFP’ ler doğuştan oyuncu olmakla birlikte mükemmel bir mizah anlayışına da sahiptirler. Gerçekte var olan şeyler hakkında etkileyici yorumlar yapabilme, sayısız maceralarını ve mağduriyetlerini çarpıcı ve renkli bir anlatabilme yeteneğine sahipler. Bir izleyici grubuna sahip olduklarında, konuşma boyunca çok çeşitli yan hikayeler ve parantez içi konularla konuşmalarını zenginleştirebilirler. Dinleyiciler gerçek durumun abartıldığını ya da süslendiğini fark etseler bile konuşmayı nefeslerini tutarak dinlemeye devam ederler. Dahası çoğunlukla ESFP’ nin büyüleyici yaşamına ve her günün tadını çıkarma yeteneğine hayran olurlar.

Başkalarına iyimserlik bulaştırıp, eğlenmeleri ya da hareket etmeleri için ilham vermekten büyük bir memnuniyet duyarlar. Sosyal bir etkinliğe katıldıklarında çoğunlukla etkinliğin yöneticisi rolünü üstlenirler, bir konuşma yaparken ya da insanlarla sohbet ederken kendi tipolojilerine bürünürler. 

İnsanlara karşı gösterdikleri içten ilgi, kabul ve beğeniyle çoğunlukla mükemmel ilişkilere sahipler. Bununla birlikte bazı insanlar, ESFP’ lerin kaygısız ve lakayt tarzlarından, dikkati kendi üzerlerine çekme çabalarından, sürekli olarak takdir ve kabul edilmeyi beklemelerinden rahatsızlık duyarlar.  Onları yüzeysel ve kaygısız olmakla, hayatın derinliğini anlayamamakla suçlarlar.

Madalyonun diğer tarafında, hayatı fazla ciddiye alanlar, ESFP’ ler üzerinde nahoş bir tesir bırakırlar. ESFP’ ler pasiflik, karamsarlık, soluk heyacanlar karşısında çileden çıkarlar. Verimlilik ve maddiyata insan mutluluğundan daha fazla önem vermek, ESFP’ ler için boğaya kırmızı bez göstermek gibidir. 

Ayrıca, kendi dünyasında yaşayan ve soyut teoriler ya da felsefi tesadüflerle meşgul olan yalnızları anlamakta güçlük çekerler. Uzun vadeli yalnızlıklara katlanmayı son derece zor bulurlar: Bir ESFP’ nin keşiş olma yolunda ilerlediğine ve bu konuda başarılı olduğuna dair bir kanıt bulmak neredeyse imkansızdır.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

ESFP’ ler oldukça dışa açık ve cana yakındırlar. Herkese eski arkadaşlarmış gibi davranırlar ve onlarla ilk kez buluşan insanlarda genellikle onları uzun zamandır tanıdıkları izlenimini uyandırırlar. "doğrudan", "basit" ve "esnek", ESFP’ ler için en uygun tanımlamalardır! İnsanlar, hayatlarının çok önemli bir kısmını oluşturur. Başkalarını önemsemek onlara büyük mutluluk verir. İnsanlarla olan ilişkilerini sıcak ve olumlu bir atmosfer içerisinde yürüttüklerinden çatışma durumlarının ortaya çıkması neredeyse imkansızdır. Çatışmaların ortaya çıkmasını engellemek için de ellerinden geleni yaparlar. Bununla birlikte, hoş olmayan görüşmelerden kaçınma çabaları, problemleri halının altına süpürme ya da yok sayma eğilimine sebep olur. 

ESFP’ ler, taze haberler, en güncel bilgiler ve en güncel esprilere sahip olan dipsiz bir kuyu gibidirler. Öyle ki, birçok insan, bu kadar çok bilgiyi nasıl ve nereden elde edebildiklerini merak eder. Genel olarak diğer insanlarının nerede ne yaptıkları ilgili de bilgi sahibidirler. Ancak bu özellikleri onları dedikoduya meyilli hale getirebilir. ESFP’ ler hakkında ilk izlenim genellikle, insanlara olan gerçek ilgileri, insanlara kendi perspektifinden yaklaşabilme yetenekleri, mükemmel bir dinleyici olmaları ve insan davranışları konusunda harika bir gözlemci oldukları olacaktır. Kısacası özel bir dert ortağı olarak algılanırlar ve insanlar onlarla bir şeyler paylaşmaktan mutluluk duyarlar. ESFP’ ler, dikkatle dinleme ve insanların neler yaşadıklarını ve nasıl hissettiklerini anladığını gösterme yetenekleri ile insanları cesaretlendirir ve onlara ilham verirler. 

Kural olarak, insanlarla bir araya gelmek ve onlarla iyi vakit geçirmek için her türlü fırsattan en iyi şekilde yararlanırlar. Neredeyse hiç bir zaman bir aile kutlamasını ya da sosyal bir toplanmayı kaçırmazlar; doğum günü, yıldönümü gibi her türlü sosyal fırsatı değerlendirirler. Hatta gösterişli partiler de dahil olmak üzere bu tür etkinlikleri kendileri organize etmekten mutluluk duydukları gibi, işleri başlarından aşkın olsa bile arkadaşlarına ayıracakları zamanı bulmayı başarırlar. Aynı şekilde sürpriz ziyaretler ve etkinliklerden de mutlu olurlar.

ESFP’ ler için şimdi gelecekten; insanlar ise görevlerden, işten ve yükümlülüklerden daha önemlidir. Zevklerinden ve zevk alma fırsatından vazgeçmek bu sebeple onlara çok zor gelir. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi o kadar çok severler ki, zevk arayışları ve yeni deneyimler elde etme istekleri ile tüm sınırları ve engelleri aşamanın bir yolunu bulurlar. Bu risk alma eğilimleri bazen yalnızca kendilerini tehlikeye maruz bırakmakla kalmaz, sağlıklarını mahvetmelerine veya zararlı bağımlılıklar edinmelerine bile yol açabilir.

Diğer insanlarla konuşmak, ESFP’ lere muazzam bir zevk verir. Herhangi bir toplulukta sınırsız şekilde konuşabilirler. Varlıkları ile sıcak ve dostane bir atmosfer sunar ve izleyicilerini eğlendirmekten daha fazlasını yaparlar. Halk içinde görünme korkuları yoktur ve spot ışığı altında olmaktan keyif alırlar. Bir sunuma liderlik ettiklerinde veya kamuya açık bir sunum yaptıklarında, oyunculuk yeteneklerini, doğaçlama güçlerini ve mizah anlayışlarını kullanırlar. Dinleyicilerini coşkuyla ateşleme, dünyayı görme biçimlerini etkileme ve onları harekete geçirme yetenekleri vardır. Bir görevi veya hedefi duyurmaları beklendiğinde, bunu hem tamamen doğal hem de çekici bir şekilde yaparlar. Tarzları her zaman son derece açık, kesin, ayakları yere basan ve doğrudandır. Öte yandan, düşüncelerini yazılı olarak ifade etmekten hoşlanmazlar ve sözlü iletişimi tercih eder. Üstün insan ilişkileri becerileri ve empati yetenekleri sayesinde hem insanları “okuyabilir” hem de gizli amaç ve sorunlarını anlayabilirler. Bununla birlikte, eleştirel görüşleri dile getirmek ve başka insanlar hakkında olumsuz yorumlarda bulunmak, onlar için zordur. Bununla birlikte, kendilerine karşı son derece seviyeli bir şekilde yapılmış eleştirilere bile katlanamazlar.  Eleştirileri yapıcı bir şekilde algılamakta zorlanır ve eleştiriyi daha çok kötü bir eylem ya da bir saldırı girişimi olarak görürler. Eleştiri ile karşı karşıya kaldıklarında, güçlü tepkiler gösterebilirler ve görüşmeyi daha sonra pişman olacaklarını konuşmalar yaparak sonuçlandırabilirler.


Arkadaşlık İlişkileri

Esas olarak, ESFP’ ler son derece açık, rahat ve yeni arkadaşlıklar oluşturmaya hazırlar. İnsanları “okuma” yetenekleri sayesinde, birkaç dakikadan fazla bir süre geçmeden konuşacakları kişilerle tam olarak hangi konuda ve nasıl ilgileneceklerini bilirler. İnsanlarla sıcak, dostane ilişkiler içinde olmak yaşamlarının en önemli şeylerinden biridir. İnsanları mutlu etmek konusundaki arzuları nedeniyle, birine yardım etmek söz konusu olduğunda, kolaylıkla, zamanlarını, enerjilerini ve paralarını harcayabilirler ya da işlerini erteleyebilirler. 

Yalnız kalmak ESFP’ ler için oldukça zor bir durumdur. Bu açıdan, iyimserlikleri, mizah anlayışları, sıcakkanlı olmaları, empati yetenekleri ve samimiyetleri ile insanları mıknatıs gibi kendilerine çekmeleri ve çoğu zaman insanlarla çevrili olmaları onlar için büyük bir şanstır. İnsanlar ESFP’ ler ile birlikte olmaktan zevk alırlar, deneyimlerini ve sorunlarını onlarla paylaşmaktan mutluluk duyarlar. Diğer yandan başkalarının güveni ve sempatisi, ESFP’ ler için mutluluk ve memnuniyet kaynağıdır. Diğer kişilerin görüşleri, ESFP’ ler için büyük önem taşır. Bu nedenle çevrelerinin etkisine açıktırlar. Bununla birlikte, insanların onları kullanmalarına da izin vermezler. Genel olarak, arkadaş çevreleri kalabalıktır. Ancak bu ilişkilerin çoğu oldukça yüzeyseldir. Dikkatlerinin çoğunu yeni ilişkilere adamaları var olanları ihmal etmelerine sebep olur. 

En iyi ESFJ’ ler, ISFP’ ler, ENFP’ ler ve diğer ESFP’ ler ile anlaşırlar. En az anlaşabildikleri kişilik tipleri ise, INTJ’ ler, INTP’ ler ve ESTJ’ lerdir. 

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OLDuygusal İlişkiler

Hayat arkadaşı olarak ESFP’ ler, ilişkiye sıcaklık, enerji ve iyimserlik getirirler. Yanındaki kişi için can sıkıntısı söz konusu değildir. Çünkü sürekli hareket sağlamak ve eşlerini eğlendirmek ESFP’ lerin kişisel görevleridir. Aile içinde, ESFP’ ler genellikle dış işleri yürütmek görevini üstlenir, dış dünya ile iletişim sorumluluğunu yürüterek ailenin temsilcisi gibi görev yaparlar. Doğum günleri, yıldönümleri ve diğer her türlü aile kutlaması için büyük organizasyonlar yaparlar. Bu organizasyonları düzenlemek için ne zaman ne de paradan tasarruf ederler. Bu tutum bazıları tarafından savurganlık işareti olarak algılanır. Aslında, eşlerinin başka konuları daha acil ihtiyaçlar olarak görmeleri göz önüne alındığında, ESFP’ lerin aile ve arkadaşlarla bir kutlamanın tadını çıkarmayı en önemli konu olarak görme eğilimleri, bazen ilişkilerinde gerginliğe yol açabilir. 

ESFP’ ler doğası gereği son derece cömerttirler; en az cimri diyebileceğimiz insanlar olacak kadar hesap kitap yapmazlar. Aşkları koşulsuzdur; karşılığında hiçbir şey beklemezler. Duyguları derin, huysuz ve şehvetlidir, eşlerinin mutluluğu onların en büyük dileğidir. Eşlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaparlar, onlara muazzam sıcaklık gösterirler, onlara sınırsızca hoş sözcükler sunar ve çok özel jetler yaparlar. Ancak onlar da sıcaklığa, yakınlığa ve kabullenmeye ihtiyaç duyarlar. Her türlü olumsuz görüşten ya da yorumdan derinden etkilendiklerinden dolayı, kolayca incinirler. Eleştiriyi kişisel saldırı olarak görerek, karşı saldırı ile yanıt verme eğilimindeler. Bununla birlikte, ESFP’ lerin yararına bile olsa, zor ve nahoş meseleleri tartışmaktan uzak durarak, her ne pahasına olursa olsun çatışmalardan ve tartışmalardan kaçınmaya çalışırlar. 

Ayrıca, uzun vadeli sorumluluklarla başa çıkmakta zorluk çekerler. Doğaları, bugün için yaşamak olduğundan, “ölüm bizi ayırana kadar” cümlesini normal olarak kendileri için büyük bir taahhüt olarak göreceklerdir. Aynı zamanda, yeni deneyimlere duydukları ihtiyaçlar, deneyime yatkın olmaları, risk almaya eğilimli olmaları ve duygusal zevklere duydukları aşk, ilişkilerinin istikrarı için tehdit oluşturabilir.

ESFP’ nin hayat arkadaşı olabilecek doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile birlikte, ESFJ’ ler, ISFP’ ler ve ISFJ’ lerdir.


Çocuklarla İlişkiler

ESFP’ ler, çocuklarına büyük sıcaklık gösteren, dünyayı onların gözlerinden görme yeteneğine sahip ve onları en çok neyin neşelendireceğini bilme becerisine sahip son derece özenli ebeveynler olurlar. Çocuklarının başarılarını müthiş teşvik edici ve motive edici yollarla, mutlu edici sürprizlerle kutlarlar. Yavrularıyla zaman geçirmeyi, onlarla eğlenmeyi ve onlarla konuşmayı severler. Gürültü ve karmaşa onları rahatsız etmez; çocuklar eğlenirken, ebeveynleri mutlu olur. Pratik ebeveynlik görevleri onlara kolay gelir ve ebeveyn sorumlulukları onlar için endişe yaratmaz. Çocuklarını kendileri olmaya, kendi hayallerini yaşamaya ve güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmaya teşvik ederler. Kendileri de disipline ve kuralların gerekliliğine çok fazla ikna olmadıkları için, kuralları uygulamaya koymak konusunda çok fazla talepkâr değillerdir ve bu konuda mücadele etmezler. Bunun bir sonucu olarak, ESFP’ lerin çocukları bazen iyi ve arzu edilen davranışları kötü ve istenmeyenden ayırt etmekte zorlanırlar. ESFP’ ler genellikle ebeveyn sorumluluğunu ortak olarak yürütmeyi tercih eder, hoşgörülü, esnek ve anlayışlı olurlar. Bununla birlikte, yaklaşımları sıklıkla uyum ve tutarlılıktan yoksun olabilir, bazen katı ve sabırsız olabilirler. Diğer ebeveyn daha sistemli bir anlayışa sahip değilse, çocukları güvenlik ve istikrar duygusu ile dış dünya düzeninin nasıl işlediğini anlatan açık kurallardan yoksun olabilirler. 

Yetişkin olduklarında, çocukları, genellikle ebeveynlerini sıcak, şefkatli ve içten olarak hatırlarlar. Ebeveynleri onlara sayısız unutulmaz eğlence, büyük bir özgürlük alanı, hayallerini gerçekleştirme cesareti ve zor zamanlarda koşulsuz destek sağlamışlardır.


İş Hayatındaki Tutum

ESFP’ ler, bürokrasiyi, hiyerarşileri, rutini, tekrarlanan görevleri ve katı prosedürleri dayanılmaz bulurlar, faaliyet sonuçlarını bildirmek, raporlar hazırlamak ve verileri derlemek onlar için aşırı derecede yorucu olduğunu düşündükleri görevlerdir. Ayrıca bireysel olarak çalışmaktan da hoşlanmazlar. Bununla birlikte, insan ilişkileri, yaratıcılık, esneklik ve doğaçlama yapma becerisi gerektiren işler söz konusu olduğunda çok başarılıdırlar. 

Sosyal yardım kurumları ve sivil toplum örgütleri gibi, toplumsal faydaya yönelik kurumlarda; yerel toplumun ya da ülkenin yaşamında ya da küresel ölçekte somut ve olumlu değişiklikler meydana getiren kurumlarda büyük bir uyumla çalışırlar.

ESFP’ ler, yürekten inandıkları işleri yapmak için can atarlar. Faaliyetlerinin diğer insanların yaşamları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bilmek ve onların sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak isterler. Genellikle, meslektaşlarının, müşterilerinin ve astlarının memnuniyeti konusunda aşırı endişe duyarlar. Genel olarak, kavramsal nitelikteki çalışmalardan hoşlanmazlar ve daha önceki benzer deneyimlere atıfta bulunamadıklarında veya bir başkası tarafından sunulan direktiflere güvenemediklerinde çalışma istekleri zarar görür. Uzun vadeli taahhüt gerektiren işlere odaklanmak ve konsantre olmak, özellikle sonuçlarının ortaya çıkması uzun bir zaman alacak çalışmalarda veya işin amacı kristal netliğinden daha az olduğunda zorlanırlar. Kolayca dikkatleri dağılır ve dikkatlerini tekrar sağlamak için yeni ve güçlü uyaranlara ihtiyaç duyarlar. Ufukta yeni, daha heyecan verici bir proje göründüğünde, başlamış olduklarına devam etmekte zorlanırlar. Kısa süreli işlerle uğraşırken en mutlu olanlar ve en görev odaklı çalışanlar olabilirler.

Bir ekibin parçası olarak çalışırken, ESFP’ ler, sağlıklı ve arkadaş canlısı bir atmosfere değer veren, kimsenin kendisini dışlanmış hissetmemesine özen gösteren, açık ve esnek üyelerdir. Meslektaşları ile güçlü bağlar kurmak onlar için normaldir ve sosyal bir toplanma ortamını kaçırmaları nadir görülür. Çatışma ve anlaşmazlıklardan kaçınmak için her türlü çabayı gösterdiklerinden, güç ve otorite kazanmak için mücadele etmeyi ve meslektaşlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunmayı anlamsız bulurlar. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini kolaylaştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olmaları, uzlaşma sağlama konusundaki yetenekleri, çoğu zaman ESFP’ leri grubun doğal temsilcisi olarak ortaya çıkarır.


İş ve Kariyer Yolları

Hareket, çeşitlilik ve değişime yemek içmek kadar önem veren ESFP’ ler için uygun iş ve kariyer, onlara yaratıcı olma, yeni deneyimler edinme, somut, elle tutulur ve pratik problemleri çözme olanakları sunanlardır. Çalışanlara kayda değer miktarda hareket özgürlüğü sağlayan, kendilerini etkileyen kararlarda söz sahibi oldukları, aşırı hiyerarşik olmayan bir yapıya sahip kuruluşlarda mutlu olurlar.

ESFP’ ler, yeni arkadaşlıklar da dahil, yeni ve orijinal şeyden hoşlanırlar. Yeni fikirler, yeni ürünler, yeni deneyimler, yeni moda… liste sonsuzdur! Genellikle en son trendleri ve yenilikleri bilirler ve genellikle ilk keşfedenler olurlar. Açılan restoranlar, kulüpler veya barlar, yaklaşan etkinlikler ve konserler piyasadaki en son ürünler ve indirimler…  Bir mağazada yeni gelen herhangi bir ürünü anında fark edebilirler. Bu, elbette, hayat rutine döndüğünde ve monoton bir hale geldiğinde mutsuz olabilecekleri anlamına gelir. Bununla birlikte, her durumda heyecan verici bir şey bulma yeteneğine sahiptirler. Yaptıkları işlerden zevk alabilmek ve işleri eğlenceli hale getirebilmek için çaba harcarlar.

Uzun konsantrasyon, derin düşünme, bağımsız ve uzun süreli çalışma gerektiren görevler, uzun vadeli stratejik planlama genellikle ESFP’ lerde gerginliği tetikler ve kaygı oluşturur. Stresin etkisi altında, karanlık senaryolar oluşturmaya başlayabilirler, duyusal zevklere veya bağımlılık yapıcı maddelere yönelerek gerilimden kurtulma eğilimine girerler. Neyse ki, daha yapıcı rahatlama yeteneklerine de sahipler. Arkadaşlarıyla, tanıdıklarıyla, en yakın ve en sevdikleriyle vakit geçirmek, çeşitli spor aktiviteleri yapmak veya partiler, piknikler ve aile gezileri düzenlemek stres altında onlara iyi gelir. Kesin olan bir şey var ki; mükemmel bir mola fikrinin altında hiçbir zaman, iyi bir kitaba sarılmak ya da zeka testleri ile uğraşmak olmayacaktır. 


Ast Üst İlişkileri

ESFP’ ler, astlarını bir amacı gerçekleştirmeye hizmet eden araçlar olarak değil, insanlar olarak gören amirler ile çalışmayı tercih ederler. Patronlarının esnek ve yenilikçi çözümlere açık olmalarını, astlarını doğru şekilde yönlendirirken onların görevlerini yerine getirme özgürlüğüne ve bireysel çalışma tarzlarına saygı duymalarını beklerler. Kendileri başkalarına liderlik etme sorumluluğunu üstlendiklerinde, sorumluluğu altındakilerle ilişkilerinde benzer bir yaklaşım benimserler. Astları ile ilişkilerine önem verirler, insan olmayı, sonuç ve başarıların önüne koyarlar. Bununla birlikte, bir yönetim pozisyonuna sahip olduklarında, aşırı zayıf tavırları ve takımlarının zayıf üyelerini disipline etmekte yetersiz kalmaları sıklıkla sorun teşkil eder.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ESFP’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Oyuncu

Danışman

Bakıcı

Müşavir

Girişimci

Etkinlik Organizyonu

Moda Tasarımı

Çiçekçi

İnsan Kaynakları

Sigorta Acentası

İç Mimar

Eğlence ve Dinlenme Merkezleri

Cankurtaran

Müzisyen

İlk ve Acil Yardım Doktoru

Yaşam Koçu

Fotoğrafçı

Psikolog

Doktor

Halkla İlişkiler

Radyo Veya Televizyon Sunucusu

Resepsiyonist

Satış Temsilcisi

Sosyal Yardım

Spor Eğitmeni

Stilist

Öğretmen

Terapist

Seyahat Acentesi

Görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımcısı

Veteriner


Güçlü Yönler

ESFP’ ler coşkulu, spontan ve esnekler. Değişen koşullara hızlı tepki verebilme ve yeni koşullara adapte olma yeteneğine sahipler, pratikler ve hızlı öğrenirler. Deneme sevgileri ve riske karşı korkusuz tutumları, değişim ile başa çıkabilmelerini sağlar. Doğalarında barındırdıkları iyimserlik, engeller ve güçlükler karşısında mücadele gücü verir. Ayrıca, her günün tadını çıkarma ve her andan en iyi şekilde yararlanma yeteneğine de sahipler. Coşkuları ve iyimserlikleri bulaşıcıdır ve diğerleri üzerinde olumlu bir etki yaratır. Bir grubun parçası olarak çalıştıklarında, ekibi bütünleştirme ve bir arada tutma yeteneği sağlarlar. Diğer insanlara duydukları ilgi, onların mutluluğu ve iyiliği ile ilgili endişeleri, özgürlüklerine ve bireyselliklerine saygıları kadar gerçektir. Her zaman bir yardım eli uzatmaya hazırlar ve aynı şekilde, başkalarından yardım almakta ya da deneyimlerinden ve tavsiyelerinden en iyi şekilde yararlanmakta zorluk çekmezler. Çevrelerindeki dünyanın, insanların duygu ve hislerinin mükemmel gözlemcileri olarak, diğer insanları hızlı bir şekilde “okuma” konusunda yetenekliler. Rahat, açık doğaları ile kolayca fark edilirler ve genel olarak aranan insanlar olurlar. İyimserlikleri ve mizah anlayışları başkalarını kendilerine çekerken, sıcak, samimi ilgileri, insanları kendilerine güvenmeye teşvik eder. İçsel oyunculuk yetenekleri, gelişmiş bir sanatsal ve estetik duyu ile kol kola gider. Dinleyicilerinin ilgisini ve coşkusunu uyandırma becerisine sahip olarak doğmuş konuşmacılar ve sunuculardır. İnanılmaz derecede cömertler ve başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlar. Sadece onlara yardım etmeyi değil, aynı zamanda onlara hediyeler vermeyi, onlara çeşitli eğlenceler sunmayı, onlara sürprizler hazırlamayı ve hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak yollar bulmayı çok severler. Olabilecek koşullara uyum sağlama yetenekleri ile desteklenmekteler.


Zayıf Yönler

ESFP’ ler, düşüncelerini şu andan daha fazla genişletmek söz konusu olduğunda, gelecekte ne olacağını öngörmelerini gerektiren işleri veya gelecekteki yararlar uğruna mevcut zevklerini feda etmeleri gereken işleri yürütürken büyük bir mücadeleyle karşı karşıya kalırlar. Uzun süreli odaklanma ve konsantrasyon gerektiren veya tek başlarına çalışmalarını gerektiren görevler, özellikle de çabalarının sonucunun yalnızca zamanla görünür hale geleceğini bildikleri görevler kendileri için bir hüzün kaynağıdır. Ayrıca, soyut kavramlar ve karmaşık teoriler dünyasını anlaşılmaz ve aşılmaz bir bölge olarak görürler. Pratik eyleme dönüştürülemeyen bir şeyi görmezden gelmek, basitleştirmek uğruna sorunları aşırı önemsizleştirmek eğilimindeler. ESFP’ ler için, ideal çözüm, her zaman basit, hızlı ve derin düşünme gerektirmeyen bir çözüm olacaktır. Bu yaklaşım, ortaya çıkan bir problemden kurtulmalarını sağlar - ve böylece enerjilerini daha keyifli arayışlara çevirirler – ancak bu altta yatan nedenleri anlamalarına engel olur. Aynı şekilde, eğlenceye odaklanmaları, bazen hayatın daha derin boyutlarını ayırt etmekte başarısız olmalarına sebep olur. Farklı bakış açılarını anlamak ve başkalarının gözünden bir duruma veya soruna bakmak, ESFP’ ler için sorun yaratabilir, sıklıkla kendi görüşlerinden önemli ölçüde ayrılan görüşlerden ve bakış açılarından korkarlar. Kendilerine getirilmiş eleştirileri kabul etmeyi aşırı derecede zor bulurlar, eleştiriye bir saldırı olarak bakarlar ve genel olarak eleştirileri yapıcı bir şekilde kullanmakta yetersiz kalırlar. Bu durum çift yönlüdür, çünkü kendileri de eleştirel bir görüşü ifade etmeyi eşit derecede zor bulurlar. Sorunlarla, hoş olmayan durumlarla veya çatışmalarla karşı karşıya kaldıklarında, kaçma eğilimine girerler. Kural olarak, rutin işler ve tekrarlayan faaliyetler söz konusu olduğunda potansiyellerinin altında başarı gösterirler. Parasal yönetim zayıf yönlerinden biridir.

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT