ESFJ KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ESFJ’ ler

Yaşam sloganı: Size nasıl yardımcı olabilirim? 

Sistemli, enerjik ve heveslidirler. Pratik, sorumluluk sahibi ve vicdanlı, içten ve olağanüstü derecede sosyaldirler. ESFJ’ ler insanların duygularını, hislerini ve ihtiyaçlarını algılarlar. Uyumu önemserler, eleştiriyi ve çatışmayı zor bulurlar. Her türlü adaletsizlik, önyargı veya zarar verme eylemine olan duyarlılıkları ile, başkalarının problemleriyle gerçek anlamda ilgilenirler. Sık sık kendilerini ihmal ederken, başkalarına yardım etmekten ve onların ihtiyaçlarına eğilmekten büyük zevk alırlar. Başkaları için her şeyi yapma eğilimleri kullanılmaya açık olmalarına sebep olabilir.


ESFJ’ lerin Dört Temel Eğilimi 

Yaşam enerjilerini dış dünyadan alırlar

Duyuları ile bilgi toplar

Duyguları ile karar alırlar

Düzenli ve planlı yaşamayı severler


Güçlü Yönleri: 

Pratik konularda oldukça yetenekliler

Görevlerini ciddiye alırlar

Sadakatliler

Duyarlılar

Sıcakkanlılar


Zayıf Yönleri: 

Sosyal statüleri hakkında endişeliler

Esnek değiller

Yeniliklere ve doğaçlamalara açık değiller

Eleştirilere karşı dayanıklı değiller

Aşırı özverililer

İlgiye muhtaçlar


ESFJ’ ler için 3 öneri:

Kendi ihtiyaçlarını anlama ve kendi çıkarlarını savunma konusunda daha duyarlı olmalısın.

Kötü giden ilişkilerin hakkında daha objektif olmalı ve kendini suçlamaktan vazgeçmelisin.

Başkalarına yardım etme isteği takdir edilecek bir özelliğin ama onların bunu gerçekten isteyip istemediklerini ölçerek kendini daha az yorabilirsin.


Genel karakter özellikleri

ESFJ’ ler insanları severler ve başkalarının problemleri ve yaşadıkları ile içtenlikle ilgilenirler. Başkalarının mutluğu ile mutlu olabilir, başkalarının acıları ile acı çekebilirler. İnsanların duygularını ve hissettiklerini okuma konusunda üstün bir kabiliyetleri vardır. Aynı zamanda kendi duygu ve hisleri hakkındaki farkındalıkları da yüksektir. Hislerini ve duygularını açıkça ifade edebilirler.  Genel olarak, cana yakın, anlaşılması kolay, açık ve doğal insanlardır.  Kolayca ulaşılabilir ve anlaşılması kolay kişilerdir. Başkalarıyla iletişim kurmak ve onlarla ortak bir dil bulmak için hızlıdırlar. Empati yetenekleri, sıcaklıkları, ilgileri, samimiyetleri ve pozitif enerjileri insanları kendilerine çeker ve onlarla ilk kez tanışanlar genellikle onları uzun zamandır tanıdığı izlenimini edinirler.

ESFJ’ ler, sağlam verilere ve gerçeklere inanmaya tercih ederler, önsezilere ve sezgilere güvenmezler. Ancak bu onları salt mantık ve hesaplama temelinde çalışan insanlar yapmaz. Olayların insan yönü de onlar için son derece önemlidir ve verilen bir kararın veya eylemin diğerlerini nasıl etkileyeceğini her zaman dikkate alırlar. Çevrelerinin hem dünyayı algılama şekilleri hem de bakış açıları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bununla birlikte, bu durum onları hiçbir şekilde görüşlere göre şekil değiştiren insanlar yapmaz. Görüşlerini gizlemezler ve açık bir şekilde ifade etmekten kaçınmazlar, ancak bunu sıra dışı bir incelikle yaparlar. Fikirlerini ifade ederken, nadiren agresif ya da çatışmacıdırlar. ESFJ’ ler için çoğunlukla siyah ve beyaz vardır. Dünyaları son derece düzenlidir; her şey ya doğrudur ya da yanlış. Genel olarak, başkalarının bakış açısını anlamak onlar için zordur, hatta buna niyetlenmezler bile. Çoğu zaman kendi algılarının doğru olduğunu düşünürler ve başkalar için de neyin doğru olacağını bildiklerinden emindirler. Bu tutum bazen, insanların bunu isteyip istememelerini bile umursamadan onları mutlu etmeye çalışmak istemeleri ile sonuçlanır.


Algılama ve Düşünme Biçimleri

ESFJ’ ler iyi gözlemcilerdir ve üstün bir algılama yeteneğine sahiptirler. Ayrıntıları ve kendileri için önem taşıyan gerçekleri kolayca fark eder ve hatırlarlar. Dış dünyayla ilgilidirler, arkadaşları ve yakın çevresi hakkında olan biten her şeyden haberdardırlar. Doğaları gereği pratiktirler,  yaparak ve problem çözerek öğrenirler. Teorik argümanlar ve gerçeklikten kopuk soyut kavramlar onlar için yorucudur. İnsanları ilgilendiren, insanların yaşam kalitelerini iyileştirme veya acılarını azaltma şansı sunan pratik sorunları çözmeyi tercih ederler. Karakterleri ayrıca estetik duygusu ve düzen sevgisi sunar, evleri ve işyerleri kişiliklerinin mükemmel bir yansımasıdır.

ESFJ’ ler doğru olduğuna ikna olduğunda, hızlı bir şekilde karar alabilirler. Uygulamaya dayalı doğalarına rağmen bazen, duygusal bir dürtü altında hareket edebilirler ve eylemlerinin kapsamlı sonuçlarını düşünmek için her zaman dikkatli davranmazlar. Bununla birlikte, diğer kişilerce verilen bir karar veya davranış biçiminin nasıl algılanacağı üzerinde her zaman düşünürler. Bu nedenle önemli konuları en yakınlarıyla veya meslektaşlarıyla tartışma ve karar verirken onların görüşlerini dikkate alma eğilimindedirler. ESFJ’ ler için en zor kararlar, diğer insanlara zarar verebilecek veya çevrelerindeki insanlar tarafından olumsuz bir şekilde alınabilecek kararlardır. Bu sebeple genellikle bu tarz konularda karar almayı erteler veya karar almaktan kaçınırlar. Duygular işin içine girdiğinde ya da başkalarının zarar göreceği veya acı çekeceği bir durumun ortaya çıkma ihtimalinin varlığında, karar alma süreçleri çoğu zaman felce uğrar. ESFJ’ ler arasında yaygın olan bir diğer sorun ise, başkaları tarafından kullanılma ya da idare edilme durumuna karşı savunmasız olmalarıdır.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ESFJ’ ler, pratik, aktif ve girişimci olmakla ünlüdürler. Genellikle içten, şefkatli ve sıcakkanlı olarak algılanırlar. Esneklik istekleri, işe yarar tavsiyelerde bulunmak konusundaki aşırı heyecanları, gevezelikleri ve eleştiriler konusunda aşırı tepki vermeleri bazen rahatsız edici olmasına rağmen, insanlar onlara güven duyarlar. Buna karşılık, ESFJ’ ler, huysuzluk, tembellik, aptallık, cimrilik, dikkatsizlik, özensizlik, sahtekarlıktan rahatsızlık duyarlar.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

ESFJ’ ler insanları severler. Sıcak, arkadaşça ve uyumlu ilişkiler onlar için önemlidir. Hoş olmayan yorumlar yaparak veya başkalarını açıkça eleştirerek ortama kasten zarar verenleri anlamakta zorlanırlar. Günlerini, amaçları ve yapılması gereken işler hakkında konuşarak geçiren ancak herhangi bir pratik eylemde bulunmayan insanlar, onlar için başka bir şaşkınlık kaynağıdır. Ayakları yere sağlam basan, vicdanlı, çok çalışmaktan korkmayan, bir problemle karşı karşıya geldiklerinde çözüm için kendini zorlayan insanlara saygı gösterirler. Bu insanlara, faaliyetleri istenen sonucu veremediğinde bile tutumları için saygı duyarlar. Onlar için önemli olan sadece sonuçlar kadar isteklilik ve bağlılıkta önemlidir. Bir zorluk karşısında deneme girişiminde bile bulunmadan vazgeçen insanları anlayamazlar. Ayrıca tembellik ve sahtekarlıktan rahatsızlık duyarlar. 

ESFJ’ ler kendilerini başka insanlara karşı sorumlu hissederler. Başkalarını temsil etmekten, onlara yardım etmekten ve onların adına hareket etmekten hoşlanırlar. Bazen, başkaları için savunucu olma rolünü üstlenirler. Bu insanlar aslında birisinin kendilerini temsil etme arzusunda olmasalar bile, onlara yardım etmek veya hayatlarını iyileştirmek konusunda çok büyük çaba harcayabilirler. Genel olarak, gerginlikten kaçınma uğruna teslim olma eğilimindedirler, başkalarının iyiliği için kendi zevklerinden vazgeçebilirler. Kendi problemleriyle boğuşurken çoğunlukla dışarıya bir şey belli etmezler, başkalarını kendi problemleri ile rahatsız etmek istemezler. Genel olarak, memnuniyetsizliklerini veya üzüntülerini dışarı yansıtmaz ve gizlemeyi tercih ederler. Ancak, duygularını uzun süre sıkı bir şekilde bastırmak, kontrolsüz bir patlamaya dönüşerek, etraflarındakilerin şaşkınlığına yol açabilir. 

ESFJ’ ler, en yakın ve en sevdiklerini, arkadaşlarını ve meslektaşlarını idealize etme eğilimindedirler. Sevdikleri biri tarafından dışlanmak ya da ihanete uğramak, onlar için gerçek bir trajedi olabilir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında, tüm dünya başlarına yıkılır. Oldukça uzunca bir süre boyunca, kendilerini izole ederek, yalnız kalma eğiliminde olurlar.

ESFJ’ ler, diğer insanların ihtiyaçlarını anlayabilme konusunda çoğu insandan daha hızlıdırlar, insanlara yardım etmek için zaman ve enerjilerini hesapsızca verebilirler. İnsanların önyargılarına ve adaletsizliğin her türlüsüne duyarlıdırlar. Şefkatleri ve empati yetenekleri, onları, zarar görenleri savunmak ve sorunları çözmeye çalışmak için harekete geçirir. Tamamen doğal olarak, kendilerini savunamayanların savunucuları olurlar.  İnsanlara karşı olumlu görüşleri vardır bu durum zaman zaman, sevdiği insanlara ve arkadaşlarına karşı objektif davranmalarına engel olur. Bu kişiler hakkında bir hata ya da eksiklik fikrini reddeler. Kanıtları görmezden gelir ve masumiyetlerine sonuna kadar inanır ve savunurlar. 


Arkadaşlık İlişkileri

ESFJ’ ler samimi ve empattırlar. İnsanlarla samimi bir şekilde ilgilenirler. Çok şefkatli ve sadıklar. Bununla birlikte, destek ve yardım için her zaman hazır, özverili arkadaşlar edinirler. Çünkü arkadaşlarını hiçbir zaman -bir reklam ya da kariyer oluşturmak için vb.- bir araç gibi görmezler. Dürüstlüğü ve samimiyeti takdir ederler. İnsanların pozitif potansiyelini algılayabilir ve içlerindeki en iyiyi ortaya çıkarabilirler. Etrafları genelde arkadaşlarla çevrili olur ve onlara zaman ayırırlar. Bazen kendilerine ayıracak zaman bırakmazlar, hatta kendi ihtiyaçlarını ihmal ederler. 

Arkadaşlar, hayatlarının önemli bir parçasıdır, arkadaşlarının önüne yalnızca aileleri geçebilir. Büyük ölçüde, kendi mutluluğu, arkadaşlarınınkine ve onlarla olan sağlıklı ilişkilerine bağlıdır. İhtiyaç olduğunda evlerini çekinmeden arkadaşlarına açarlar. Arkadaşları ile vakit geçirmeyi çok severler ve bu temastan mahrum kaldıklarında enerji kaynaklarının kesildiğini hissederler. Arkadaşlarıyla bir araya gelmekten hoşlanırlar ve çevrelerindeki kişiler de onlarla zaman geçirmekten aynı derecede keyif alırlar. Onların varlıkları, kendilerini daha özgüvenli, kabul edilmiş, güçlü ve mutlu hissettirir. Başkalarına gösterdikleri saygı, sıcaklık, samimiyet, ilgi ve kabullün kendilerine de gösterilmesini beklerler. Sevildiklerini ve kabul gördüklerini bilmek onlar için güç ve neşe kaynağı olur. Öte yandan, insanların kayıtsızlıklarını ve eleştirilerini kaldırmak onlar için zordur. 

ESFJ’ lerin en iyi anlaştıkları kişilik tipleri; ESFP’ ler, ISFJ’ ler, ENFJ’ ler ve ESFJ’ lerdir. En az anlaşabildikleri kişilik tipleri ise; INTP’ ler, ENTP’ ler ve INTJ’ lerdir. 

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OL


Duygusal İlişkiler

ESFJ’ ler istikrara önem verirler ve aile hayatlarındaki en önemli şeylerden biridir. Sağlıklı aile bağları, yaşam temellerinden birini oluşturur, onlara güvende olma hissi verir. Yükümlülüklerini çok ciddiye alırlar, evlilik yeminleri onlar için kutsaldır. Evlerini çok severler ve evlerinde vakit geçirmekten hoşlanırlar, aile toplantılarına bayılırlar, harika ev sahipliği yaparlar. Kural olarak, geleneksel rollere bağlılık gösterirler. Günlük ev sorumlulukları ile mükemmel şekilde baş ederler. İdeal, huzurlu ve uyumlu bir aile hayatı için, sevdiklerinin mutluluğunu görmek ve bunu sağlamak için muazzam bir enerji harcarlar.  Aşırı sorumluluk altına girdiklerinde bile – ki çok sık yaşarlar- ailelerini asla ihmal etmezler. 

Sevdikleri insanlar yaşamlarında en büyük önceliğe sahiptir; onlara sevgilerini, iltifat, sıcak sözler ve kibar jestlerle göstermekten çekinmezler. Doğum günlerini ve diğer önemli yıldönümlerini asla unutmazlar. Genel olarak, dikenli konulara dokunmaktan hoşlanmazlar, problemler hakkında sessiz kalmayı tercih ederle. Problemleri sabırla taşıyabilir ve yokmuş gibi davranabilirler. Ayrıca hem en yakınlarını hem de en sevdiklerini idealleştirme, hatalarını görme konusunda başarısız olma ve ailedeki sıkıntılar için kendilerini suçlama eğilimi gösterirler. 

Bir ESFJ’ nin hayat partneri için doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile birlikte; ESFP’ ler, ISFJ’ ler ve ISFP’ lerdir.


Çocuklarla İlişkiler

ESFJ’ ler, ebeveyn sorumluluklarını son derece ciddiye alan, çocuklarını sıcaklık, özen ve sevgiyle sararak, duygusal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan, dikkat çekici bir biçimde istekli ebeveynlerdir. Arzu ettikleri şey, onları duyarlı ve sorumlu insanlar olarak yetiştirmektir ve çocuklarının başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları için çaba harcarlar. Genel olarak, evlerini açık prensiplerle idare ederler. Yavrularına sevgi ve kabullerini gösterirler, karşılığında saygı beklerler. 

Ebeveynliğin ortaklık tarzı onlara uymaz; açık kurallar koyarlar ve takip edilmesini isterler. Ancak, kuralları uygulamakta her zaman başarılı olamazlar. ESFJ’ ler aşırı korumacı olma, yavruları için çok fazla şey yapma ve aşırı kontrollü davranma eğilimindedir. Bu da çoğu zaman gençlerle ilgili sorunlara yol açar. Çocukları da kendilerini savunan ebeveynlerinin kendileri için mutlaka bir şey yapacaklarını ve ihtiyaç duyduklarında onları her zaman kurtaracaklarını bildikleri için onları kullanma ve manipüle etme eğilimindedir. 

Çocukları hayatın ileriki döneminde, evlerinin sıcaklığını mutlu bir şekilde hatırlayacak ve o zamanlar kısıtlayıcı, zaman zamanda sınırlayıcı görünen ilkeleri takdir edeceklerdir. ESFJ’ ler çocuklarına dünyada ve yaşamda neyin önemli olduğunu tanımalarını öğretmek konusunda uzmandır.


İş Hayatındaki Tutum

Düzenli ve iyi organize olmuş şeyleri savunur; çalışma prosedürleri, sorumluluklar ve görevlerin net bir şekilde bölünmesini ve belirlemesini tercih ederler. Onların görüşüne göre, tüm bu faktörler işin etkili bir şekilde yapılmasına ve belirlenen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Düzensiz ve kaotik bir ortamda çalışmaktan hoşlanmazlar. Aynı zamanda kötü organize olmuş iş, sorumluluk ve görevler, belirsiz bölümler, israf ve etkinsizlikten de aynı ölçüce rahatsız olurlar. Sürekli değişim ve esneklik gerektiren işlerden hoşlanmazlar ve mevcut düzeni nadiren sorgularlar. Yerleşmiş kurallara ve alışılagelmiş geleneklere saygı duymak, doğalarının bir parçasıdır. Bu nedenle, işveren tarafından benimsenen çözümleri, günün ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun olmasa bile olduğu gibi kabul ederler.

ESFJ’ ler, ekip çalışmasından keyif alır ve diğer çalışanlara destek vermeyi severler. Ekibe enerji, samimi bir atmosfer ve pratik fikirler getirirler. Onların övgüleri ve iltifatları diğerleri üzerinde motive edici etkiye sahiptir. Sağlıklı ve dostane ilişkiler kurarak büyük bir topluluk oluştururlar. Soğuk, ayrışmış ve çekingen davranan kişilerden hoşlanmazken; çalışkan, sistemli ve tutarlı meslektaşlarını severler. Sorumluluklarını dikkate almayan, görevlerini yerine getirmeyen insanları anlamakta güçlük çekerler.

Yüksek verimlilik ve zamanı etkin kullanma arayışında ESFJ’ ler, tavsiyelere ve görüşlere açıktırlar. Bununla birlikte, çalışma arkadaşları için çok fazla şey yapma eğiliminde olmaları ve aşırı denetleme ve kontrol etme eğiliminde olmaları, onların bağımsızlık duygularını zedeleyerek, deneyerek öğrenme cesaretlerini kırar, hatalarından ve tecrübelerinden ders alma imkanlarını kısıtlar. ESFJ’ ler, geleneksel yapıların ve biçimsel ilişkilerin uyum ve istikrarın korunmasına yardımcı olduğuna inanırlar. Bu nedenle çalışanlardan yalnızca dürüstlük ve uygulama becerisi değil, aynı zamanda sadakat ve saygı da bekler. İlgili herkesi memnun etmeyen ya da herkes tarafından kabul görmeyen bir kararı almak onlar için çok zordur. Çalışanları disiplin altına almak veya uygunsuz bir davranış konusunda uyarıda bulunmak da onlar için ciddi bir problemdir.


İş ve kariyer yolları

ESFJ’ ler, uyumun hüküm sürdüğü güvenli bir ortamda çalışmaktan zevk alır, diğer insanlarla sürekli iletişim kurmalarını sağlayacak bir mesleği seçerler. 

ESFJ’ ler, hareketten ve pratik girişimlerden hoşlanırlar. Çalışmak konusunda başarılıdırlar, aynı zamanda eğlenmeyi de bilirler. Genel olarak, sadece mesleki çalışmalar ile değil, başkalarına yardım etmekle de çok meşguldürler ve çoğu zaman dayanabileceklerinden daha fazla yük altına girerler. Aşırı yüklenip strese girdiklerinde, yıkıcı olabilirler, mağdur ya da kurban rolünü benimseyerek, kaderlerinden şikâyet etmeye başlayabilirler. Ayrıca kendi değer duygularını kaybedebilirler ve gelecekleri hakkında karamsar senaryolar oluşturmaya başlayabilirler. Eleştiri, reddedilme, kabullenilme eksikliği ve hatta sıradan bir kayıtsızlık bile onlar için stres kaynağıdır.

ESFJ’ lerin değişime düşkünlüğü yoktur. Bununla birlikte, yeniden yapılanma gibi pratik konularla başa çıkabilirler. Ancak doğası gereği duygusal oldukları için, herhangi bir değişikliği yaşamlarının bir aşamasının sonu, geri dönüşü olmayan bir nokta olarak görürler. Alışmak için diğerlerinden daha fazla zamana ihtiyaçları vardır. Bu tür durumlarda, başkalarıyla konuşmak, düşüncelerini ve kaygılarını paylaşmak ESFJ’ lere iyi gelir. İstikrar, öngörülebilirlik, düzenli bir günlük ritim, hatta rutin ESFJ’ lere güvenlik ve süreklilik hissi verir. Ani değişikliklerden hoşlanmazlar. Uzun süreli ve değişmez olanı severler; bu nedenle köklü bir geçmişi olan kurum ve kuruluşlara saygı duyarlar.


Ast Üst İlişkileri

ESFJ’ ler, beklentileri ve hedefleri net bir şekilde tanımlayan, yerine getirilme durumlarını takip eden ve başarıları takdir eden yöneticilere saygı duyarlar. Sabit bir yapıya sahip, hiyerarşik organizasyonlara daha iyi uyum sağlarlar. Üstlerinden, astlarının görevlerine ilişkin desteklerini ve bağlılıklarını takdir etmelerini beklerler. Çalışanların sistemin bileşenleri olarak algılandığı bir organizasyonda kendilerini mutsuz hissederler. Denetleyici bir pozisyona sahip olduklarında, işleriyle ilgili kararlar konusunda astlarına danışmaya, onların fikirleriyle ilgilenmeye, harekete geçmeye motive etmeye ve özgüvenlerini arttırmaya çaba gösterirler. Bağlı astlarına takdir edildiklerini güçlü şekilde hissettirirler. 


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ESFJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Oyuncu

Avukat

Muhasebeci

Din görevlisi

Müşteri Hizmetleri

Eğitmen

Emlakçı

Finans Danışmanı

İnsan Kaynakları

Anaokulu Öğretmeni

Pazarlama Müdürü

Hemşire

Acil yardım görevlisi

Kişisel Gelişim Koçu

Eczacı

Doktor

Fizyoterapist

Halkla İlişkiler

Resepsiyonist

Lokantacı

Satış Temsilcisi

Satış Danışmanı

Konuşma Terapisti

Öğretmen

Terapist

Seyahat Acentesi

Sosyal Yardım Çalışmaları


Güçlü Yönler

ESFJ’ ler insanların deneyimleri ve problemleriyle samimiyetle ilgilenirler. Güçlü empati yetenekleriyle başkalarının duygularını okuyabilirler ve kendi ifadelerini ifade etmede de aynı derecede iyidirler. Sıcak ve samimi ilgileri diğer insanları kendilerine çeker. Etraflarında sağlıklı ve arkadaş canlısı bir atmosfer yaratırlar. Bir grubun parçası olarak çalışırken çok başarılıdırlar. Ayrıca, çabalarını ortak hedeflere dönüştürebilen mükemmel organizatörlerdir. Uyumu ve işbirliğini severler, başkalarının başarısından gerçek bir zevk alırlar ve insanları motive ederek içlerindeki gücü keşfetmeleri konusunda desteklerler.

Onlar, sadık çalışanlardır, kendilerine verilen görevleri, kişisel çıkarlarının üstüne koyarlar. Bu nedenle daha iyi şartlar ve koşullar için iş arayışı içine girmek ve işlerini değiştirmek onlar için diğer tiplere göre daha az muhtemeldir. Doğası gereği çalışkan, enerjik ve istikrarlı olan ESFJ’ ler; gerçekçilikleri, pragmatik oluşları ve tutarlılıkları ile de dikkat çekerler. ESFJ’ ler somut gerçeklerle ilgilenirler, gerçek sorunları ortadan kaldıran ya da birisinin hayatını kolaylaştıran etkili ve pratik çözümler ile ilgilenirler. Başladıkları işleri bitirirler. Onlara bir iş emanet ettiğinizde, işlerini başarmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. ESFJ’ ler, sıkı prosedürlere uymayı gerektiren, büyük miktarda veri içeren ve tekrarlayan faaliyetler gerektiren görevlerde başarılıdırlar.


Zayıf Yönler

Başkalarına yardım etmekte uzman olan ESFJ’ ler, kendi ihtiyaçlarına cevap verme veya kendi çıkarlarını savunmada çok iyi değillerdir. Aynı zamanda aldatma, manipülasyon ve duygusal şantaja açıktırlar. En temel konularda bile zor konuşmalardan kaçınma eğilimindedirler. Kötü ve zarar verici ilişkilere son veremeyen ESFJ’ ler hayatlarının bu alanındaki herhangi bir başarısızlıktan dolayı kendilerini suçlamaya meyillidirler. Krizlerle uğraşmak konusunda yetersiz olan ESFJ’ ler aynı zamanda eleştiriye karşı çok hassastırlar. 

Yalnız çalışmak onlara zor gelir ve diğer insanların övgü ve onaylamasına ihtiyaç duyarlar. Düşmanlık ya da ilgisizlikle karşı karşıya kaldıklarında, kendilerine olan inançlarını kaybedebilirler. Kendileri için tamamen yeni olan faaliyet alanları ile baş etmek onlar için zordur. Bu nedenle, denenmemiş ve test edilmemiş çözümlere şüphe ile yaklaşırlar. Esnek değillerdir ve hızlı karar alma ve doğaçlama gerektiren konularda zorluk yaşarlar. 

Başkaları için çok fazla fedakarlık yapmak, insanların hoşlanıp hoşlanmamalarını bakmaksızın yardım etme eğiliminde bulunmak can sıkıcı durumlar yaratabilir. Ayrıca sorumlulukları delege etme konusunda da sorun yaşarlar.  İnsanlara karşı muazzam tarafsızlıklarına karşı, ESFJ’ ler görüşlerine uygun olmayan bir görüş ile karşılaştıklarında son derece şüphecidirler. Bu görüşlerle karşılaşmak, onlar için derin bir huzursuzluk duygusuna neden olabilir. 

Yeni ve yabancı olanları reddetme eğilimindedirler. Çoğu zaman karmaşık olayları anlayamama ve bilinene sıkı sıkıya bağlı kalmaları ile eleştirilirler. İnsanlara olan sadakatleri onları önyargılı hale getirir ve akrabalarının, arkadaşlarının veya meslektaşlarının yanlış veya hatalı olduğunu kabul etmekte zorlanırlar. Mevcut ihtiyaçlara odaklandıkları için ESFJ’ ler gelecekteki zorlukları algılayamayabilirler, münferit sorunlara yoğunlaşarak daha geniş bakış açılarını kaçırabilirler.

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT