ENFP KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ENFP

ENFP’ ler enerjik, coşkulu ve iyimserdirler. Hayattan zevk alabilen, geleceğe bakabilen, dinamik, hızlı ve yaratıcı insanlardır. Genel olarak, insanları severler, dürüst ve gerçek ilişkilere değer verirler; sıcak, samimi ve duygusaldırlar. Eleşti zorlandıkları bir konudur. Empati yetenekleri ve insanların ihtiyaçlarını, duygularını ve motivasyonlarını algılayabilme becerileriyle, diğer insanlara ilham verir, kendi coşkularını onlara da bulaştırırlar. Olayların merkezinde olmayı severler. Esneklerdir ve doğaçlama konusunda yeteneklidirler. Eğilimleri onları idealist fikirlere doğru iter. Kolayca dikkatleri dağıldığı için, bir işi sonuna kadar götürmekle ilgili problem yaşarlar.


ENFP’ lerin  Dört Temel Eğilimi:

Yaşam enerjilerinin dış dünyadan alırlar

Sezgileri ile bilgi toplarlar

Duyguları ile karar alırlar

Anlık düşüncelerle, spontan şekilde hareket ederler


İstatistiksel Veriler

Toplam nüfusun %5 ile 8’ini oluştururlar. Kadınlar arasında hakim kişilik tipidir (%60)


Genel Karakter Özellikleri

ENFP’ ler hayatı severler ve her anın tadını çıkarma yeteneğine sahiptirler. Hareketin olduğu yerde olmayı severler. İyimserler, doğaları gereği, geleceği umutla görür ve insanlara güvenirler. Değişimden ve yeni deneyimlerden hoşlanırlar.  Yeni kavramları keşfetmek, yeni yerler keşfetmek ve yeni insanlarla tanışmak konusunda istek duyarlar. ENFP’ ler her zaman merkezde olmak için çaba sarf eder ve diğer insanlarla temas kurmaya ihtiyaç duyarlar. Yalnız kaldıklarında, dünya ile bağlarını keser ve kayıtsız duruma geçerler. Diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmaya değer verirler ve çevresindekilerin onayları onlar için çok önemlidir. Bununla birlikte ne olursa olsun kendi değerlerinin aksine hareket etmek onlar için söz konusu değildir. Baskıya maruz kalmaktan, takip edilmekten, kontrol edilmekten ve kategorize edilmekten hoşlanmazlar. Aynı şekilde başkalarının özgürlüğüne ve bağımsızlığına da saygı duyarlar. İnsanların ilgisizliklerine ve eleştirilerini maruz kalınan çatışma durumları, ENFP’ ler için stres kaynağıdır. Uzun süreli gerginlik dönemlerinde, bazen inatçı olabilir veya başkalarının onları hasta etmek istediğinden şüphe etmeye başlayabilirler. Diğer taraftan, rahatlama ve unutma moduna girdiklerinde akıllarından problemlerini, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini tamamen silme yeteneğine sahipler. Genelde hareketli boş zaman etkinliklerini tercih ederler. Ayrıca aile ve sosyal buluşmalardan büyük zevk alırlar. Zaman zaman, bağımlılık yapıcı maddelere veya heyecanlara dönerek streslerini boşaltmaya çalışırlar.


Algılama ve Düşünme Biçimleri

ENFP’ ler dünyayı merak ederler, sürekli yeni ilham kaynakları ararlar ve genellikle yeni konseptlerle ve fikirlerle ilgilenirler. Karmaşık kavramları ve soyut teorileri özümsemekte zorluk çekmezler. Sorunlara ve görevlere yaklaşımları, yaratıcı ve yenilikçidir. Farklı olaylar arasındaki bağlantıları belirlemek ve bir çözüme ulaşmak için çoğu kişiden daha hızlıdırlar. Etraflarındaki olay ve durumlarda gizli anlamları ve işaretleri görebilirler. Kural olarak orijinal, yaratıcı ve geleceğe yöneliktirler ve aynı zamanda karakterlerinde inanılmaz bir iyimserlik ve coşku barındırırlar. Tutumları başkalarına ilham verir ve başarılı olacaklarına inanmalarını sağlar. Genellikle kendi gerçekleştirdikleri herhangi bir girişimin de başarılı olacağına kesin olarak inanırlar. Bu sebeple engeller ve aksilikler onları rahatsız etmez. Bir fırsat fark ettiklerinde risk almaya hazırdırlar, en iyi sonuca ulaşma şansları olduğunu düşündükleri sürece, keşfedilmemiş sulara atılmaya hazırdırlar. Değerlendirilmemiş fırsatlar olduğu düşüncesi onlar için cezbedicidir.

ENFP’ ler karar verirken başkalarının fikirlerini alır, tavsiyelerini dinler ve kendi deneyimlerinden faydalanırlar. Genel olarak, uzmanların görüşlerine ve tanınmış makamlara güvenirler. Karar alırken, yanılmaz sezgilerini ve hislerini bir arada kullanırlar. Bir karar veya eylemin etrafındakiler tarafından algılanma şekli de onlar için önemlidir. Karar veya eylemin insanlar üzerindeki etkisini asla akıllarından çıkarmazlar. İnsan faktörünü dikkate almadan ilerleyemeyecekleri gibi, sadece katı verilere ve gerçeklere dayanarak karar veren insanlara da güvenemezler.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ENFP’ lerin samimiyeti, sıcaklığı ve gerçek ilgisi insanlar üzerinde mıknatıs etkisi yaratır. Ancak bazı insanlar gevezeliklerinden, bazen saflık derecesine varan iyimserliklerinden, tutarsızlıklarından ve dakik olmayışlarından rahatsızlık duyarlar. Sözlerini tutmakta başarısız oldukları doğru olsa da bu ne bilinçli bir eylemdir, ne de bazılarının düşündüğü gibi kasten saygısızlıktır. ENFP’ ler aslında bir söz verdiklerinde kasıtlı olarak yerine getirmemeyi düşünmezler. Ne var ki yeni konularla o kadar heyecanlanırlar ki önceki girişimlerini tamamen unuturlar ve bir sonraki hatırlatma gelene kadar kendilerini yeni konulara odaklarlar. Zaman zaman bu tutumları nedeniyle güvenilmez, karmaşık ve yüzeysel insanlar olarak etiketlenebilirler. ENFP’ ler doğal olmayan davranışlardan rahatsız olurlar ve insanların kendilerinden başka biri gibi davranmaya çalışmalarının sebeplerini anlamakta zorluk çekerler. Pasiflik, şüphecilik ve kronik karamsarlık da onları rahatsız eder. Sürekli olarak bir konu hakkında sızlanan ve şikayet edenleri, yeni fikirlere ve kavramlara karşı eleştirel bir duruş sergileyenleri anlayamazlar.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

ENFP’ ler yeni insanlar tanımakta zorlanmazlar, açık ve ulaşılabilir insanlardır. Onlarla yeni tanışanlar, onları uzun zamandır tanıyormuş gibi hissederler. İnsan ilişkilerinde son derece esnekler, bazen kendilerini ihmal ederek, diğerlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek için ellerinden geleni yaparlar. Bu özellikler, diğer insanların onların yanında kendilerini iyi hissettikleri anlamına gelir. ENFP’ ler merkezde olmayı severler ve başkalarının kabulü, onayı ve ilgisi onlar için çok önemlidir. Kişilerarası ilişkilerine coşku ile yaklaşırlar. İnsanları eğlendirmek ve iltifat etmek, insanlara mavi boncuk dağıtmak konusunda yeteneklidirler. Bununla birlikte, sezgi ve empati yetenekleri ile bir durum karşısında tam olarak nasıl davranılacağını bilirler. Başkalarının koşullarına ve duygusal durumuna uyum sağlayabilirler. Yeni insanlarla tanışmaya can atarlar. Gerçek ve koşulsuz bağlara olan arzuları ile “mükemmel arkadaş” ya da “yaşam için mükemmel eş” konusunda ideale ulaşmaya çalışırlar. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak onlar için çok önemlidir ve çatışmanın çıkmasını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Genel olarak, diğer insanları bilinçli olarak eleştiremezler. Başkalarının görüşleri hakkında eleştirel bir görüş bildirmek veya uygunsuz davranışlara dikkat çekmek söz konusu olduğunda bile bunu yapmamak için mücadele ederler. Genel olarak sorunlar hakkında sessiz kalmayı ve kendi olumsuz duygularını bastırmayı tercih ederler. ENFP’ ler için ilgisizlik ve suskunluk taşıması zor olan durumlardır. İnsanların bu davranışlarının altında yatan sebepleri anlamak ve bu durum ile başa çıkmak konusunda yetenekli değillerdir. Kural olarak, bir tepki eksikliğinin düşmanlığı işaret ettiğine ilişkin hatalı varsayımları vardır.

ENFP’ ler mükemmel sözlü iletişimcilerdir. Topluluklarda kolayca konuşmalara ve tartışmalara katılırlar. Topluluk önünde konuşmakta sorun yaşamazlar. Zor konuları açıkça ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilme yeteneğine sahiptirler. Konuşmalarını ilginç hikayeler ve renkli örneklerle süslerler. İnsanları etkileme ve haklı olduklarına inandırma konusunda yeteneklidirler.  Arkadaş sohbetlerinde, kendi hayatları hakkında süslenmiş eğlenceli hikayeler anlatmaktan ve şakalar yapmaktan keyif alırlar.  Konuşmalarından duygu ve çoşku akar, dinleyicileri onların maceralarını ve büyüleyici yaşamlarını imrenerek dinlerler. Öte yandan, çoğu zaman farkında olmadan bir sohbeti hükmedecek kadar ele geçirir ve başka kimsenin konuşmasına izin vermezler. Bir monolog yürüttükleri zaman bile, inanılmaz bir sohbet içinde bulunduklarına inanabilirler. ENFP’ lerin konuşkanlıkları, saatlerce durmaksızın konuşabilecekleri ve kendilerini bu konuda frenleyemeyecekleri anlamına gelebilir ki bu durum diğer insanlar için rahatsız edici olabilir.

ENFP’ ler, diğer insanların davranışlarını etkileme ve hatta onları manipüle etme becerisine sahipler. Bu beceriyi genellikle, insanları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etme, örneğin kendilerine inanmalarını sağlama veya harekete geçme konusunda motive etmek için olumlu bir şekilde kullanırlar. Bir problemi ele aldıklarında, dış görünüş veya yanılsamalara takılmadan konunun merkezine ulaşabilirler. Olağanüstü güçlü empati yetenekleri ile insanların duygularını, düşüncelerini ve hatta gizli amaçlarını okuyabilir onların durumunu, duygularını ve ihtiyaçlarını genellikle o kişinin kendisinden daha iyi tanımlayabilirler. Bazen, başkaları için “sözcü” rolünü de üstlenebilirler. Birçok insan için, başkalarının sırlarını anlama gibi olağanüstü iletişim yetenekleri olan, büyülü insanlardır. Bununla birlikte doğaüstü hiçbir şey yoktur: Bu ENFP’ ler için oldukça basittir. Çünkü gelişmiş sezgileri ile sadece kelimelere değil, aynı zamanda sözsüz sinyallere de dikkat eden usta gözlemcilerdir. Başkalarına yardım etmek onlar için çok büyük bir sevinç kaynağıdır. İnsanlar potansiyellerinden en iyi şekilde yararlanmaya ve kendi güçlerine inanç kazanmaya başlayınca çok mutlu olurlar. Öte yandan, çabaları sonuç vermediğinde ya da insanlar isteksiz olduklarında veya kendi potansiyellerinden yararlanamadıklarında, moralleri bozulur. Onlar doğası gereği yalnızlığı tercih eden kişiler değildir; diğer insanlar hayatlarının bir parçasıdır ve bu nedenle insanlar düşüncelerinin çoğunu işgal eder. Kural olarak, uzaktan bile olsa insanların duygularını ve düşüncelerini okuma konusunda mükemmeldirler. Tanıdıkları birinden gelen bir mektup veya e-posta’yı okuduklarında, neler yaşadıklarını ve nasıl hissettiklerini hayal ederek kendilerini onların yerine koyabilirler. Sık sık başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar.


Arkadaşlık İlişkileri

ENFP’ ler dürüst ve gerçek ilişkilere değer verirler. Yeni insanlarla tanışmak, arkadaşlarla ve tanıdıklarla konuşmak ve onlarla zaman geçirmek hayatlarının özünü oluşturur. İnsanlar ile birlikteyken zamanın nasıl geçtiğini fark etmezler. Diğer insanları okumak konusunda çok hızlıdırlar ve biriyle birkaç dakika konuştuktan sonra, aynı frekansta olup olmadıklarını ve anlaşıp anlaşamayacaklarını bilebilirler. İnsan ilişkileri onları için yüksek öneme sahiptir. Genellikle çok fazla insan tanırlar. ENFP’ ler içinde bulundukları toplantıya hayat veren kişiler olurlar. İnsanlar onlarla zaman geçirmek için çok heveslidir, çünkü ENFP’ ler pozitif enerji ve mizah ile doludurlar. Aynı zamanda samimi ve içtendirler. Başkalarına karşı sıcaklık gösterirler, kişilerin bireysel tercihlerine saygı duyarlar ve insanlarla ihtiyaçları doğrultusunda sohbet edebilirler. Yeni insanlarla tanışırken, dikkatlerini ve enerjilerini oraya çevirirler ve daha öncekileri unutabilirler. Rahat doğaları gereği, genellikle duygularını açık bir şekilde ifade eder ve başkalarına övgüler sunmaktan çekinmezler. Duygularından bahsetmekten ve ne düşündüklerini söylemekten çekinen insanları anlamakta zorluk çekerler. Genellikle bu durumu bir hoşlanmama belirtisi olarak kabul ederler.  Soğuk veya dostane olmayan ortamlar onları rahatsız eder ve zorlanmalarına sebep olur.  Stresi azaltmanın en iyi yolunun tanıdıklarla, arkadaşlarla ve aileleriyle vakit geçirmek olduğunu düşünürler. ENFP’ ler neredeyse her zaman insanlarla çevrilidirler. Bir sürü arkadaş ve tanıdıkları olmasına rağmen bu ilişkilerin çoğu yüzeyseldir. Dikkatini cezbedecek, kendilerini kaybetmelerini sağlayacak o kadar çok şey vardır ki; en yakınlarındaki insanlar bile çoğu zaman onların dikkatlerine tamamen sahip olamayacaklarını hissederler.

En sık ENFJ’ ler, INFP’ ler, ESFP’ ler veya diğer ENFP’ ler ile uyumlu arkadaşlık ilişkileri kurabilirler. En anlaşamadıkları kişilik tipleri ise, ISTJ’ ler, ESTJ’ ler ve ISTP’ lerdir.

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OL


Duygusal İlişkiler

ENFP’ ler, ilişkilerine sıcaklık, coşku, yaratıcılık ve mizah duygusu getiren, son derece sadık ve şefkatli eşlerdir. Eşlerinin mutluluğu ve refahı onlar için büyük önem taşır. Eşlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Onlara muazzam bir sıcaklık göstererek, kibar sözler ve şefkatli jestler sunarlar. Diğer yandan onlar da, sıcaklığa, yakınlığa ve kabullenmeye ihtiyaç duyarlar ve eşleri tarafından yapılan eleştirilerden, kendilerine ilişkin olumsuz görüşlerinden ya da onların ilgisizliklerinden derinden etkilenir, kolayca zarar görebilirler. Bununla birlikte, zor ve nahoş konular üzerinde konuşmak onları rahatsız ettiği için, eşlerine bir şeyin kendilerini üzdüğünü söylemek yerine acı çekmeyi tercih ederler ve tartışmadan kaçınırlar.  Bu, kötü veya yıkıcı ilişkilere son verememelerinin de sebebidir. ENFP’ ler ilişkilerinin durumunu sürekli takip ederler ve problemleri hızlı bir şekilde fark edebilirler. İlişkilerini bitirdiklerinde derinden etkilenirler, olanlardan kendilerini sorumlu hissederler. Eğer ilişki sona ererse, onu kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmadıkları için sık sık kendilerini suçlarlar. Sorumluluklarını çok ciddiye alırlar. Buna rağmen, değişim ve yenilikçilik istekleri, rutine olan isteksizlikleri ilişkideki sıkıntıların sebebi olabilir.  Eşlerinde ‘’diğer yarım’’ büyüleyiciliğini ve coşkusunu yaşayamamak, dünyaya ilişkin merakını paylaşamamak onlara özel bir tehlikedir. Bu onları başka deneyimler aramaya yöneltebilir. Öte yandan, sevdiklerine olan ilgileri ve değerlere bağlılıkları ilişkilerinin sürekliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 

ENFP için yaşam partneri olarak doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile; ENFJ’ ler, INFP’ ler ve INFJ’ lerdir. 


Çocuklarla İlişkiler

ENFP’ ler ebeveyn olma sorumluluğunu son derece ciddiye alırlar. Çocuklarının gelişimini desteklerler ve inandıkları değerleri onlara iletirler. Onları sıcaklıkla çevreler, kendi güçlerine inanmalarını sağlar, şefkat ve övgüleri ile beslerler. Çocukları büyüdüklerinde, ENFP’ lerin akranları önünde sürdürdükleri sevgi gösterileri nedeniyle utanabilirler. Bununla birlikte, zor anlarda ebeveynlerinin manevi ve duygusal desteklerine her zaman güvenebilecekleri gerçeğini takdirler karşılarlar. ENFP’ lerin tekrarlayan ve rutin faaliyetlere karşı doğuştan gelen isteksizlikleri, çocuklarının ev ödevleri gibi pratik nitelikteki günlük işlerde yardımcı olmak konusunda zorlanacakları anlamına gelir. Bununla birlikte, çocuklarının refahı için yaşadıkları kaygı nedeni ile pek hoşlanmadıkları bu işleri yapmak için kendilerini zorlayabilirler. Genellikle çocukları için eğlenceli ortaklardır. Oyunlara, maceralara ve her türlü yeni deneyime bayılırlar. Bu nedenle birlikte geçirilen “eğlenceli zaman” sadece çocukları için değil, ENFP’ lerin kendileri için de keyiflidir. ENFP’ lerin tutarsızlıkları ve değişkenlikleri çocukları için bir sorun kaynağıdır. Bir gün aşırı derecede rahat ve anlayışı, bir gün daha sert ve sabırsız olabilirler. Bu bazen çocukların, ebeveynlerinin davranış modelini kavrayamamaları sebebiyle, istikrar ve güvenlik duygularını kaybetmelerine neden olabilir. ENFP’ ler çocuklarını disipline etmek ve yapmaları gerekeni yapmalarını sağlamak konusunda sık sık problem yaşarlar. Bununla birlikte, çocukların kendilerinin savunduğu ilkeleri ihlal etmesi halinde, işler kökten değişir. Bu olduğunda, tepkileri hızlı olacaktır, çünkü ENFP’ ler asla aşılmaması gereken sınırlar olduğuna inanırlar. Çocukları yetişkin olduklarında, ebeveynleri ile birlikte yaşadıkları eğlenceli zamanları mutlulukla hatırlarlar. Ayrıca seçimlerine saygı gösterdikleri, destek sağladıkları ve diğer insanlara değer vermeyi öğrettikleri için ebeveynlerine minnettardırlar.


İş Ortamındaki Tutumları

ENFP’ ler, inandıklarını gerçekleştirebilmek ve sevdikleri değerleri hayata geçirmek için pratik fırsatlar sunan görevlere yönelirler. Faaliyetlerinin diğer insanların yaşamları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bilmek istediklerinden, toplumun iyiliğine yönelik ve yerel toplumun ya da ülkenin yaşamında somut ve olumlu değişiklikler meydana getiren kurumlara iyi uyum sağlar ve buralarda sorunların çözülmesine yardımcı olurlar. İnandıkları bir görev üzerinde çalıştıklarında, tüm enerjilerini ona harcarlar. Bu tarz görevlerde onları denetlemeye ya da motive etmeye gerek kalmaz. Bununla birlikte, sıkıcı buldukları veya kendi değer sistemiyle tutarsız olan işler üzerinde harekete geçirmek onlar için oldukça zorlayıcıdır. Ayrıca bireysel olarak çalışmaktan da hoşlanmazlar. Profesyonel anlamda en kötü senaryoları, durağan bir işte, tek başlarına, tek bir görev üzerinde uzun vadeli odaklanmayı gerektiren bir işte çalışmaktır. Keyif aldıkları şey hareket, çeşitlilik ve sık sık değişim sağlayan bir ekip çalışmasıdır.

ENFP’ ler kişiler arası beceriler, yaratıcılık, esneklik ve doğaçlama yeteneği gerektiren görevler ile mükemmel şekilde başa çıkabilirler. Nerede olursa olsun, eyleme doğru yönelirler. Genel olarak, meslektaşlarının destekçisidirler, ihtiyaçlarını karşılamak ve başarılı bir şekilde anlaşabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Son derece yenilikçi ve yaratıcıdırlar; öte yandan, ufukta yeni ve daha ilginç bir proje ortaya çıktığında, başlamış oldukları bir göreve devam etmekte zorlanırlar ve sıkıntı yaşarlar. Genellikle zamanlarını organize etmek, önceliklerini belirlemek ve ne yapmaları gerektiğine odaklanmakta zorlanırlar. Kolayca dikkatleri dağılır ve genellikle odaklanmak için verilen savaşta, genellikle kazanan en yeni ve en güçlü uyarıcı olacaktır. Tek biçimlilik ve bürokrasi onları çok fazla rahatsız eder. Bazen gerçekçi veya pratik olmadığını düşündükleri ağır prosedürlere ve düzenlemelere karşı açıkça isyan ederler. Ayrıca ilgisizlik, uyuşukluk, durgunluk ve pasifliğe karşı tolerans gösteremezler. Bir ekibin parçası olarak çalışırken, ENFP’ ler, samimi ve sıcak bir ortama değer verirler ve çatışma, güç ya da otorite mücadeleleri ile karşılaştıklarında, kendilerini çok belirsiz bir zeminde hissederler. Kendi çıkarları için savaşırken başkalarına zarar verebilecek insanları anlayamazlar ve neden böyle davrandıklarını anlayamazlar- bu onların dünyası değildir.


İş ve Kariyer Yolları

ENFP’ leri harekete geçiren kuvvet heyecanlarıdır. Dünyayı pembe gözlüklerle görürler ve potansiyel tehlikeleri ayırt edemezler. Sonuç olarak, kendilerini tehlikeli girişimlerde ve riskli faaliyetlerde bulabilirler. Spontan ve esnek olmaları nedeniyle, müzakere ve hazırlık çalışmalarına çok fazla zaman ayırmazlar. Bir fikir bulduklarında, olabildiğince kısa sürede eyleme geçirmek isterler. Genel olarak, aylarca süren sistematik çalışmayı gerektiren önemli bir görev yerine, küçük ve hızlı girişimlerle daha iyi başa çıkarlar. Genel olarak evrak işleri, temizlik ve alışveriş gibi rutin ve tekrarlanan aktivitelerden hoşlanmazlar. Bu tarz işleri, zaman kaybı olarak görür, daha heyecan verici ve yaratıcı şeyler yaparak zamanın daha iyi değerlendirilebileceğini düşünürler. ENFP’ ler organize etme ve plan yapma konusunda çok iyi değillerdir ve eylemleri daha çok dürtüseldir. Zaman yönetiminde başarılı olmadıkları gibi para yönetiminde de çok başarılı değillerdir. Lüks eşyalara büyük miktarda para harcarken, bir zımba almak için borç paraya ihtiyaç duyabilirler.

ENFP’ ler birbirleri ile ilgisi olmayan ve birbirlerinden dağlar kadar farklı olan her türlü meslekte başarılı olurlar. Genellikle mesleki deneyim zenginliğine sahiptirler, çünkü birçoğu nispeten sık iş değiştirir ve çalışma yaşamları boyunca birkaç kez sektörler değiştirebilirler. En çok yaratıcılık, deneme ve problem çözme olanakları sunan işlere ilgi duyarlar. Öte yandan bürokrasiyi, hiyerarşileri, rutini, tekrarlı görevleri ve katı prosedürleri kabul edemezler ve soğuk, hiyerarşik ve biçimselleştirilmiş kurumsal ortamlarla baş etmeyi çok zor bulurlar.


Ast Üst İlişkileri

ENFP’ ler, esnek ve yenilikçi çözümlere açık, astlarına almaları gereken genel yönü işaret eden, ancak görevlerini nasıl yerine getirecekleri konusunda özgürlüğe sahip olmalarına izin veren ve bireysel çalışma tarzlarına saygı duyan yöneticileri takdir eder. Demokratik yönetim ilkelerini desteklerler ve çalışanlarının görüşlerini dikkate alan, onlara organizasyon içindeki kararlara katılma fırsatı veren patronlara saygı duyarlar. ENFP’ ler doğal liderlik becerilerine sahiptir. Gittikleri yerde diğerleri onları takip edecek, onlardan ilham alacak ve onlardan motive olacaklardır. Coşkuları ve ortak girişimlerin başarısına olan inançları bulaşıcıdır. İnsanlara sorunlara daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağlar ve gelecekteki fırsatları belirlemeleri konusunda yardımcı olurlar. Liderlikleri, hem insanların yatkınlıklarını doğru tanımlama hem de onlara güvenme yeteneklerine dayanmaktadır; dizginleri elinde tutmak, onların tercih ettiği bir tarz değildir. Belirli bir işle kimin en iyi baş edeceği konusundaki bilgileri sayesinde, doğru görevleri doğru kişiye tahsis edebilirler. Üst düzeydeki görevlerde, yönetim metotları konusunda başkalarının yardımına ihtiyaç duyarlar. Gereksiz bürokrasiden kaçınırlar, doğal ve gayri resmi bir yaklaşım tercih ederler ve kritik kararlar konusunda astlarına danışırlar. Bununla birlikte, sorunlu çalışanları disipline etmek, sözlerini tutamayarak astlarının hayal kırıklığına uğramasına neden olmak karşılaşabilecekleri en büyük zorluklardandır.

ENFP patronlar, idari yüklerini üstlenecek, işlerin teslim tarihlerine sıkı bir şekilde göz kulak olacak ve zamanlarını yönetmede ihtiyaç duydukları desteği sağlayabilecek asistanlardan yardım alabildiklerinde en etkili durumdalardır.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ENFP’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Oyuncu

Danışman

Yönetmen

Diplomat

Editör

Girişimci

Etkinlik Organizatörü

Sigorta Acentası

İç mimar

Gazeteci

Arabulucu

Müzisyen

Ressam

Doktor

Politika

Psikoloji

Halkla İlişkiler

Muhabir

Satış Danışmanı

Satış Temsilcisi

Bilim İnsanı

Konuşma Terapisti

Sosyoloji

Öğretmen

Terapist

Yazar


Güçlü Yönler

ENFP’ ler enerjik ve iyimserler. Diğer insanlara karşı olumlu tutumları ve insan ihtiyaçlarına duyarlılıkları ile sıcak ve samimidirler. Sonuç olarak, başkalarını doğal olarak kendilerine çekerler ve insanlar lar arasında kendilerini iyi hissederler. İnsan duygularını ve motivasyonlarını okuma kabiliyetine sahipler ve karşılarındaki insanı hızlı bir şekilde tanıyabilirler. Özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına düşkündürler, diğer insanlara da bu konuda saygı gösterirler.  Esnek olmaları ve doğaçlama yeteneğine sahip olmaları sebebiyle, değişim ile son derece iyi başa çıkabilirler, yeni koşullara hızlı bir şekilde cevap verebilirler.  Çok yönlü, zarif, yaratıcı; karmaşık kavramları ve soyut teorileri özümsemek için hızlıdırlar. Sözlü iletişim becerileri mükemmeldir ve etkileyici ikna gücüne sahiplerdir. Kendi düşüncelerini açık bir şekilde ifade edebilirler. Engeller ve aksilikler tarafından engellenmezler ve problem çözmekten, yenilikçi yöntemlerden korkmazlar. Düşünceleri küreseldir; farklı fenomenler arasındaki bağlantıları tespit edebilir ve büyük resme bakabilirler. Doğal liderlik becerilerine sahiptirler, insanları motive edip ilham verebilirler. İyimserliklerini ve başarılarına olan inançlarını diğer insanlara bulaştırabilir, insanların içlerindeki en iyi potansiyeli çıkarabilirler. Başkalarından yardım almaktan çekinmezler.


Zayıf Yönler

ENFP’ ler genellikle önceliklerini belirleme ve görevlerini yerine getirmeye odaklanma konusunda sıkıntı yaşarlar. Kural olarak, coşkuyla bir işe başlarlar, ancak kolayca dikkati dağılır ve işi sonun kadar götüremezler. Sözlerini tutmak veya tarihlerini karşılamak konusunda başarısız olabilirler ve yapılması gerekenleri erteleme eğiliminde olabilirler. Zamanlarını yönetmek, planladıkları gibi onlar için başka bir problem alanıdır. Hem özel hem de çalışma yaşamlarındaki tekrarlı günlük aktiviteler ve rutin görevlerle mücadele ederler. Temizlik ve alışveriş yapmak ya da raporlar ve hesaplar oluşturmak, onlar için kasvetli işlerdir. Eleştiriyi takdir edemezler veya bundan faydalanamazlar. Eleştirileri kişisel bir saldırı veya değerlerini itibarsızlaştırmak için bir girişim olarak algılarlar. Başkalarının görüşlerine büyük ölçüde bağlı kaldıkları için, olumsuz yorumlarla baş etmeleri zor olur. Aynı zamanda bir sorunla yüzleşmekten ziyade sessiz kalmayı tercih ederek çatışmaları ve olumsuz konuşmaları önlemek için ellerinden geleni yaparlar. Kritik görüşleri dile getirmek ve başkalarının eksikliklerine veya uygunsuz davranışlarına dikkat çekmek, onlar için zordur ve olumsuz duygularını engelleme eğilimindedir. Diğer insanların ihtiyaçlarına odaklanarak, genellikle kendi ihtiyaçlarını unuturlar ve aşırı güvenmeye meyilli olduklarından bazen başkaları tarafından kullanılırlar. Dünyayı pembe gözlüklerle görme coşkuları ve eğilimleriyle, zaman zaman gerçeklikle temaslarını kaybedebilirler, potansiyel tehditleri yeterince ciddiye almazlar ve aşırı risk alma eğilimi gösterirler.

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT